Asutusest

Luunjas on eeldusi turismi arendamiseks, eelkõige piirnemine laevatatava veeteega.

Vald on huvitatud turismi soodustamisest ning selleks on käimas konkreetsed tegevused, sealhulgas Luunja jõesadama arendus.