Kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduste toetamise kord Luunja vallas

 

Kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduste toetamise eesmärgiks on tõsta valla elanike omaalgatust ja aktiivsust, arendada kohalikku elu ning edendada kultuuri- ja spordielu. 

 

Teenusepakkujatel, kes taotlevad toetust lastele ja noortele huvitegevuse- või huvihariduse pakkumiseks, palume täita huvitegevuse ja huvihariduse toetuse taotluse vorm juriidilistele isikutele (https://luunja.ee/huvihariduse-toetus-juriidilised-isikud). 

 

Omaalgatuslike projektide konkurss

  1. Omaalgatuslike projektide taotlusi on võimalik esitada kaks korda aastas ning taotlemine toimub konkursi korras.
  2. Vabaühenduste toetusi (tegevustoetusi) taotletakse valla eelarvest kord aastas, taotlus tuleb esitada hiljemalt 31. oktoobriks. Taotlus esitatakse valda vallavolikogu kehtestatud vormil (vt lisa 4).
  OLULINE!! 27. aprillil 2022 kinnitatakse Luunja Vallavalitsuse istungil vabaühenduste tegevustoetuste määrad ja seejärel sõlmib vald tegevustoetuse saajatega lepingud. 
 Kui toetuse saajal on jäänud 2021. aasta tegevustest eelarvejääk ja vabaühendus soovib seda 2022. aastal kasutada, tuleb esitada valda avaldus jäägi kasutamiseks. Kui toetuse saaja otsustab jääki kasutada, vähendatakse uue lepingu sõlmimisel toetust jäägi võrra. Kui vabaühendus jääki ei kasuta, tuleb see tagasi maksta. 
 Vabaühendustel on võimalik taotleda renditasust vabastamist. Selleks tuleb esitada avaldus Luunja vallavalitsusele. 

Toetuse kasutamise abikõlblik periood on 1. jaan 2022 - 31. jaan 2022. 

2022. aastaks eraldatud toetuste aruanded tuleb esitada kohe pärast tegevuste lõppemist või hiljemalt 10. jaanuaril 2023.

 

 

Vabaühenduste tegevustoetus

Tegevustoetust on võimalik taotleda Luunja vallas tegutsevatel vabaühendustel ning tegevustoetuse taotleja tegevus peab toimuma Luunja valla elanike huvides.Taotlusi on võimalik esitada igal aastal kuni 31. oktoobrini. Tegevustoetused kinnitatakse valla eelarvega. 

 

Määruse lisad dokumendiformaadis:

Lisa 4. Tegevustoetuse taotlusvorm
Lisa 5. Tegevustoetuse leping
Lisa 6. Tegevustoetuse aruande vorm

 

Omaalgatuslike projektide toetus

Toetuse saamiseks tuleb esitada projekt (vt lisa 3). Projekt peab olema seotud Luunja vallaga, kaasama kohalikke elanikke või olema suunatud kohalikele elanikele, toetama kohalikku omaalgatust ning võimalusel tuginema valla ja/või küla arengukavale.


Toetuse kasutamise abikõlblik periood on 1. jaan 2022 - 31. jaan 2022. 

2022. aastaks eraldatud toetuste aruanded tuleb esitada kohe pärast tegevuste lõppemist või hiljemalt 10. jaanuaril 2023.

 

 

Määruse lisad dokumendiformaadis:

Lisa 1. Omaalgatuse taotlusvorm
Lisa 2. Omaalgatuse toetuse  leping
Lisa 3. Omaalgatuse aruande vorm
 

Vaata lisaks: