TÄHELEPANU! Koroonaviiruse tõkestamine Luunja vallas:

  Ole teadlik vallas kehtivatest piirangutest
♦  Ole teadlik valla haridusasutuste tegevusest
♦  Lasteaedade kohatasu maksmise vabastus
♦  Luunja kaupluse lahtiolekuajad eriolukorra ajal

Jälgi ametlikku kinnitatud infot ja juhiseid koroonaviirusest  Terviseameti koduleht ja Eriolukorra veebilehelt Kriis.ee

Statistika

Rahvaarv: 5017 (01.02.2020)
Pindala: 131,8 km²
Suurim asula: Lohkva küla (1606)
Koole: 2
Lasteaedu: 3
Külasid: 20