mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 Luunja Varahalduse SA

 Harri Lepp
   juhatuse liige

 Valdkonnad:

  • vallateede suvine- ja talvine hooldus
  • vallatee remont
  • tänavavalgustuse hooldus
  • valla haljasalade hooldus
  • kooli õpilasliinide korraldamine
  • Kabina kruusakarjäär
  • munitsipaalhoonete haldamine
  • Kaare tee elamuala vee- ja kanalisatsioonirajatiste haldamine

 E-post: varahaldus@luunja.ee llllll

 Telefon: 56880441

 Vastuvõtt: kokkuleppeliselt