Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud Veibri külas Veibri tee 5a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise

Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringuala jagamiseks kuni kaheks elamumaa või elamu- ja metsamaa krundiks ning ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8000 m². Planeeringuala piiri ja suurust võib muuta seoses juurdepääsuteede planeerimisega. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-16.30) ning Luunja valla veebilehel http://luunja.ee.

Otsus

Seotud dokumendid