Planeeringute teated

Pealkiri Loo kuupäev
Teavitamine detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest 31.08.2022
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Sirgu külas Tamme (43201:002:0171) maaüksuse detailplaneeringu 31.08.2022
Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Sirgu külas Hundiuru maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta 26.08.2022
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja Ridaküla tee 16 maaüksuste detailplaneeringu 18.07.2022
Luunja Vallavolikogu on algatanud Põvvatu külas Variku (43201:001:0509) maaüksuse detailplaneeringu koostamise 08.07.2022
Luunja Vallavolikogu on algatanud Kakumetsa külas Maasika (43201:001:2354) ja Kaariku tee 2 (43201:001:0274) maaüksuste detailplaneeringu koostamise 08.07.2022
Luunja Vallavalitsus on lõpetanud 2008. a algatatud Põltsamaa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Põltsamaa (43201:001:1161) maaüksuse maa-ala lõunaosas ja lähialal uue detailplaneeringu koostamise. 08.07.2022
Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Sirgu külas Tamme (43201:002:0171) maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta 30.06.2022
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 10b, 12, Jõesadama tn 10 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu 27.06.2022
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Kakumetsa külas Ruudu tee 3 ja Ruudu tee 5 maaüksuste detailplaneeringu 27.06.2022
Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Luunja alevikus Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eelnõu kohta 08.06.2022
Luunja vallavolikogu on kehtestanud Rõõmu külas Sikupõllu maaüksuse detailplaneeringu 03.06.2022
Luunja vallavolikogu on kehtestanud Savikoja külas Kitsevälja maaüksuse keskosa detailplaneeringu 03.06.2022
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja Ridaküla tee 16 maaüksuste detailplaneeringu 31.05.2022
Teavitame võimalusest avaldada arvamust Veibri külas Kase (Kase, Lehise, Vahtra) maaüksuse detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise kohta 31.05.2022
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Kakumetsa külas Mäe tee 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu 27.05.2022
Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Veibri külas Väike-Emajõe (43201:003:0220) maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta 25.05.2022
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksuse detailplaneeringu 04.05.2022
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kakumetsa külas Ruudu tee 3 ja Ruudu tee 5 maaüksuste detailplaneeringu 04.05.2022
Luunja vallavolikogu on kehtestanud Lohkva külas Soojuse põik 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu 04.05.2022