Aktiivsed teated

Pealkiri Loo kuupäev
Luunja vallavalitsus on kehtestanud Kakumetsa külas Ringraja tee 17 (43201:001:0690) maaüksuse detailplaneeringu 22.07.2021
Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Lohkva külas Kulliraja tee 3 maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta 21.07.2021
Luunja vallavalitsus suunas avalikustamisele Lohkva külas Soojuse põik 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse 15.07.2021
Luunja vallavalitsus suunas avalikustamisele Savikoja külas Kitsevälja maaüksuse osaala detailplaneeringu eskiislahenduse 15.07.2021
Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja Ridaküla tee 16 maaüksuste detailplaneeringu koostamise 05.07.2021
Luunja Vallavolikogu on algatanud Kavastu külas Päikse (43203:002:0138) maaüksuse detailplaneeringu koostamise 05.07.2021
Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Miili (43201:001:1151) maaüksuse detailplaneeringu koostamise 05.07.2021
Võimalus avaldada arvamust detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kohta 11.06.2021
Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Ridaküla tee 20a maaüksuse detailplaneeringu koostamise 28.05.2021
Luunja Vallavolikogu on algatanud Kakumetsa külas Ruudu tee 3 ja Ruudu tee 5 maaüksuste detailplaneeringu 27.05.2021
Luunja Vallavalitsus on lõpetanud Lohkva külas 2014. a algatatud poolelioleva Aia maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning Vallavolikogu on algatanud maa-alal uue detailplaneeringu koostamise 27.05.2021
Luunja vallavalitsus suunas avalikustamisele Rõõmu külas Sikupõllu maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse 26.05.2021
Luunja Vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Soojuse põik 2 maaüksusele ja lähialale detailplaneeringu ning otsustanud jätta algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamis 04.05.2021
Luunja Vallavolikogu on algatanud Kabina külas Mooni (43201:001:2142) maaüksuse detailplaneeringu 04.05.2021
Luunja Vallavolikogu on muutnud otsusega 18.06.2020 nr 39 algatatud Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 12 ja Jõesadama tn 10 maaüksuste detailplaneeringuala piire ja suurust 04.05.2021
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Rõõmu külas Uus-Teearu (43201:001:1452) maaüksuse osaala detailplaneeringu 23.04.2021
Luunja vallavalitsus suunas avalikustamisele Rõõmu külas Siku maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse 19.04.2021
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Veibri külas Veibri tee 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu 06.04.2021