Valla teated


 • Luunja valla jäätmekava avalikustamine

  Luunja Vallavalitsus kuulutab välja Luunja valla jäätmekava aastateks 2018 -2024 eelnõu avalikustamise. Jäätmekava eelnõu avalikustatakse Luunja valla kodulehel www.luunja.ee. Jäätmekava avalik väljapanek toimub 27. november kuni 11. detsember 2018.
  Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Luunja Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil:
  luunjavv@luunja.ee  või paberkandjal allkirjastatuna  aadressile Luunja vallavalitsus, Puiestee 14, Luunja vald, Tartumaa 62222.

  Avalik arutelu toimub 12. detsembril 2018 algusega kell 16.00 Luunja vallamajas.

  EELNÕU


 • Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmist toetuse saajad 2018. aastal


Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
MWeb