30.05.22

Info! 
Luunja Ruupor läheb suvepuhkusele ning naaseb jälle sügisel. Seni olge kursis valla tegemiste ja toimetamistega meie kodulehel luunja.ee ja valla sotsiaalmeedias https://www.facebook.com/Luunja. Kultuurisündmustel hoidke ikka silm peal meie kultuurikalendris.

« Tagasi

Nädala infokiri Luunja Ruupor 7. – 13. märts

 

Ukrainat on võimalik toetada läbi ametlike organisatsioonide.

Annetus- ja abikeskkonnad

Luunja vald kogub abipakkumisi Ukrainast saabuvate sõjapõgenike vastuvõtmiseks. Oma andmed saab esitada kodulehel oleva vormi kaudu.

Info Ukrainaga seotud küsimustes

  • Häirekeskuse riigiinfo telefon 1247
  • Konsulaarabi küsimused Ukrainas viibivatele Eesti kodanikele: +372 5301 9999.

Valitsemine

7. märtsil kell 13 Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istung 

7. märtsil kell 16 valla kriisikomisjoni koosolek

8. märtsil kell 10 üldplaneeringu koostamise töökoosolek

9. märtsil kell 9 Haridus- ja kultuuriasutuste koostöökogu kohtumine

9. märtsil kell 10 vallavalitsuse istung

9. märtsil kell 12 Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolek ja volikogu

10. märtsil kell 9.30 MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse üldkoosolek

10. märtsil kell 11 Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolek

11. märtsil kell 9 maakonna arengustrateegia uuendamise avakoosolek

Energiahinna hüvitamine

Energiahinna hüvitamiseks tuleb täidetud avaldus allkirjastada ning esitada Luunja valda koos energiakulu arvetega kas elektrooniliselt või tavaposti teel.
https://luunja.ee/energiahinna-huvitamine

Projektitaotlused

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 01.02-01.04.2022.
https://luunja.ee/hajaasustuse-programm?p_p_id=56_INSTANCE_nE4Yn4aignzr&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1

01.03-01.04.2022 on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Tartumaal viib taotlusvooru läbi Tartumaa Omavalitsuste Liit.
https://www.tartumaa.ee/programmid/kohaliku-omaalgatuse-programm-kop

Planeeringud

Luunja Vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi:

Kakumetsa külas Ruudu tee 3 ja Ruudu tee 5 maaüksuste detailplaneeringu eelnõu kohta  hiljemalt 29.03.2022.

Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja Ridaküla tee 16 maaüksuste detailplaneeringu eelnõu kohta  hiljemalt 17.03.2022.

Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 10b, 12, Jõesadama tn 10 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu eelnõu kohta  hiljemalt 17.03.2022.

Ridaküla tee 14 ja Ridaküla tee 16 maaüksuste detailplaneeringu eelnõu kohta  hiljemalt 17.03.2022

Kakumetsa külas Ruudu tee 3 ja Ruudu tee 5 maaüksuste detailplaneeringu eelnõu kohta  hiljemalt 29.03.2022

Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud:

Lohkva külas Soojuse põik 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimub 21.02-22.03.2022, mille kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Kakumetsa külas Mäe tee 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimub 21.02-06.03.2022, mille kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Rõõmu külas Sikupõllu maaüksuse detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimub 21.02-22.03.2022, mille kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Savikoja külas Kitsevälja maaüksuse keskosa detailplaneeringu. Avalik väljapanek toimub 21.02-22.03.2022, mille kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Luunja Vallavolikogu on algatanud:

Kakumetsa külas Vankri tee 40, Vankri tee 42 ja Vankri tee 44 maaüksuste detailplaneeringu koostamise.

Luunja Vallavolikogu on kehtestanud:

Luunja alevikus asuva Talli maaüksuse (43202:004:0083) ja lähiala detailplaneeringu.

Veibri külas Aliise tee 12 ja Aliise tee 14 maaüksuste detailplaneeringu koostamise.

https://luunja.ee/teated

Raamatukogud

Luunja raamatukogu kuulutab välja konkursi „Luunjalaste mänguasjad". Palun saada/too oma lugu Luunja raamatukogusse hiljemalt 1. juuliks 2022.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=121882497058690&set=a.118387057408234

Järgmine Luunja raamatukogu Kellaviietee kirjanduskohvik toimub märtsis. Seekord loeme ja räägime Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistluse edukatest teostest (auhinnatud ja ära märgitud romaanid).
https://www.facebook.com/LuunjaRaamatukogu

Kultuur ja vaba aeg

13. märtsil kell 15 noortekeskuses Toomas Ojasaare lauluklubi.

Kultuurisündmuste, huviringide ja treeningute kohta saab täpsemalt uurida kultuuri- ja vabaajakeskuse Facebookist ja kodulehelt.

https://www.facebook.com/luunja.kultuurimaja

https://luunjakultuur.ee/


Luunja valla nädala infokiri

Luunja valla mõttetalgutel (23.11.19) käidi välja idee koondada oluline info vallas toimuvast iga nädala alguses ilmuvasse infokirja. Kogukonna idee algatusel on Luunja Vallavalitsus välja töötanud formaadi ning alustanud nädalalehe väljaandmisega. 

Rohket kasutamist ja üritustel osalemist!