Energiahinna hüvitist hakkavad saama kuni keskmise sissetulekuga pered

Energiakulude tõusu toetuse saajaks kvalifitseerub pere, kelle netosissetulek jääb alla mediaantaseme, mida arvestatakse leibkonna esimese liikme kohta 1126 eurot kuus. Iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Uue sissetulekumäära järgi on seadistatud ka rahandusministeeriumi energiahinna hüvitise veebikalkulaator, mille abil pered saavad kindlaks teha, kas neil on hüvitisele õigus ning arvutada välja oma elektri-, gaasi- ja küttearve alusel saadava toetuse suurus.

Hüvitatakse septembri (tagasiulatuvalt) kuni märtsikuu eest 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 12 s/kWh, gaasil 4,9 s/kWh ning kaugküttel alates 7,8 s/kWh. Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ja alampiir 10 eurot ühe kuu kohta.

Hüvitise saamiseks tuleb sihtrühma kuuluval perel esitada elukohajärgsele omavalitsusele taotlus. Mugavuse huvides on soovitatav taotlus esitada mitme kuu peale kokku. Luunja vald võtab taotlusi vastu alates 10. jaanuarist 2022. 

 Täidetud avaldus tuleb allkirjastada ning esitada Luunja valda koos energiakulu arvetega kas elektrooniliselt aadressil vald@luunja.ee või tavaposti teel aadressil Puiestee tn 14 Luunja alevik (käsipostiteel saab tuua paberil avalduse ka vallamaja postkasti).
Lisainfo: Kairit Pahk, sotsiaalnõunik, 741 7101.

Energiakulude hüvitamise kohta saab jooksvat informatsiooni veebilehelt www.rahandusministeerium.ee/energiakulude-huvitamine.