Luunja valla nädala infokiri

Luunja valla mõttetalgutel (23.11.19) käidi välja idee koondata oluline info vallas toimuvast iga nädala alguses ilmuvasse infokirja. Kogukonna idee algatusel on Luunja vallavalitsus välja töötanud formaadi ning alustanud nädalalehe väljaandmisega. 

Rohket kasutamist ja üritustel osalemist!

Luunja Ruupor 6.-12. september

Nädala infokiri Luunja Ruupor 6.-12. september

Valitsemine

Sotsiaalosakond koos Luunja kooliga tutvuvad laste vaimse tervise edendamise mängukeskkonnaga.

Eelarvestrateegia 2022-2025 eelnõuga saab tutvuda kuni 12. septembrini. Avalik arutelu toimub 15. septembril kell 17.00 Luunja Vallavalitsuse istungite saalis.
https://luunja.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/zC3gatvkSagL/content/id/31880786?redirect=https%3A%2F%2Fluunja.ee

Valla eelarve täitmise interaktiivne visualiseering, mis võimaldab ka mobiilivaadet, on nüüd leitav valla kodulehelt ja andmik.ee lehelt. 
https://andmik.ee/luunja-vald/koondvaade

8. septembril kell 13 vallavalitsuse istung.

10. septembril kell 13 valla valimiskomisjoni koosolek, kus otsustatakse KOV valimiste kandidaatide registreerimine ja erakondade, valimisliitude ning üksikkandidaatide järjekorra registreerimisnumbrite andmine liisuheitmise teel.
https://luunja.ee/valimised-2021

10. septembril toimub ERMs Tartumaa Omavalitsuste Liidu juubelikonverents „30 aastat Tartumaa Omvalitsuste Liitu".
https://www.tartumaa.ee/tutvustus/30-aastat-tartumaa-omavalitsuste-liitu

Haridus

8.-11. septembrini toimuvad Valgemetsas Luunja keskkooli õpihuvilaagrid, mis aitavad siduda koolitarkused tavaeluga ning on heaks käivitajaks kooliaasta alguses.
https://luunja.edu.ee/

Aabitsatoetuse avaldusi I klassi astuvate lapse vanematele saab esitada kõige mugavamalt valla kodulehe kaudu.
https://luunja.ee/et/aabitsatoetuse-avaldus

Koolilõuna toetusena põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele kompenseeritakse riigieelarvest makstava ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe. Luunja Keskkooli õpilastele kompenseeritakse hommikusöögi maksumus.
https://luunja.ee/et/koolilouna-toetus

Kultuur ja vaba aeg

10. septembril kell 18 linastub Luunja kultuuri- ja vabaajakeskuses Olavi Ruitlase menuromaani ekraniseering "Vee peal". Kinokülastajatel tuleb arvestada Eesti Vabariigis kehtestatud koroonapiirngutega.
https://luunjakultuur.ee/uncategorized/september-luunja-vallas/

Huviringide ja treeningute võimalused on mitmekesised kuigi kooli renoveerimise ja Lohkva spordihoone ehituse tõttu peab alanud hooajal hakkama saama kitsamates oludes.
https://luunjakultuur.ee/huviringid/ ja https://luunjakultuur.ee/huviringid-noortele/

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 koos Lõuna-Eesti omavalitsustega ootab kõikidelt kultuurikorraldajatelt, sädeinimestelt ja ettevõtjatelt ideid Tartu 2024 Lõuna-Eesti taotlusvooru. Regionaalse projektitaotlusvooru raames otsitakse just neid sündmusi, mis toimuvad tiitliaastal Lõuna Eestis, kõigis Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 omavalitsustes.
Kui oled oma projektiga välja minemas, võta enne ühendust Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskuse direktori Kadi Kalmusega (e-post kadi.kalmus@luunja.ee), kes on Luunja Tartu 2024 koordinaator.
https://www.tartu2024.ee/regioon/regionaalneprojektitaotlusvoor?fbclid=IwAR2xksU9YpdvDyPv2jjWKgUcMUrfIETMt_dw77GiW34NWX4WViP1cORKJWM

Riik

Siseministeerium soovitab enne KOV valimisi oma rahvastikuregistri andmed üle vaadata, et saaksid hääletada just oma kodukohas sealsete kandidaatide poolt.
https://www.siseministeerium.ee/et/uudised/siseministeerium-soovitab-enne-kov-valimisi-oma-rahvastikuregistri-andmed-ule-vaadata

Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi 2021. aasta toetusvoor on avatud 14. septembrini.
https://www.tartumaa.ee/programmid/kogukondliku-turvalisuse-toetusvoor

Kogukonnad saavad taas kohalikeks algatusteks raha taotleda. Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor on avatud 1. oktoobrini kell 16.30.
https://www.tartumaa.ee/programmid/kohaliku-omaalgatuse-programm-kop

Muu

12. septembril tähistatakse üle Eesti vanavanemate päeva.