Valimiskomisjoni õigusaktid

 Kõik valimiskomisjoni õigusaktid ja istungite protokollid on näha dokumendiregistris.

Luunja valla valimiskomisjoni koosseis:
Marko Jaeger (esimees)
Ketlin Alaväli (aseesimees)
Reet Käärik (liige)
Kadri Sõrmus (liige)
Hille Luts (liige)
Edma Dovnar (asendusliige)
*Kinnitatud vallavolikogu 30.06.2021 otsusega nr 35.

Kontakt: valimiskomisjon@luunja.ee

Valimised 2021

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 11.-17. oktoober 2021 ⇒ Soovijaid toob hääletama tasuta buss! (vaata bussiaegasid ja marsruuti siin)

♦  Luunja valla valimisjaoskond asub vallamajas aadressil Puiestee tn 14, Luunja alevik ning on avatud E–L 12.00–20.00 ning P 9.00–20.00.
♦  Elektrooniliselt saab oma häält anda kuni laupäeval kella 20.00-ni.

♦  Kodus hääletamiseks tuleb teha jaoskonnakomisjonile taotlus, mida saab teha telefoni teel. Taotlusi saab esitada reedel ja laupäeval kell 12–20 ning pühapäeval kell 9–14. Kodus hääletamine viiakse läbi pühapäeval.
♦  Valimisjaoskonna telefoninumber, kuhu saab taotluse esitada, on 5430 1363.
♦  Hääletamisest osavõtmiseks on jaoskonnas vaja esitada isikut tõendav dokument, millel on isikukood (näiteks ID-kaart, pass või juhiluba). Valimiste teabelehte ei ole vaja hääletama tulles kaasa võtta.

Vaata Luunja valla kandidaatide koondnimekirja siin

2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on Luunja valla valimiskomisjoni asukohaks Luunja vallamaja aadressil Puiestee tn 14, Luunja alevik, Luunja vald.

Luunja valla valimiskomisjoni tööajad:
1.  tööpäevadel perioodil 18.08.2021–13.09.2021 kell 13:00–15:00 (välja arvatud 07.09);
2. 07.09.2021 kell 14:00–18:00;
3. 10.09.2021 kell 13:00 toimub valimiskomisjoni koosolek, kus otsustatakse kandidaatide registreerimine ja erakondade, valimisliitude ning üksikkandidaatide järjekorra registreerimisnumbrite andmine liisuheitmise teel.
 

ÜHTNE VALIMISNÄDAL

Valimiste periood koondub ühte nädalasse:

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.

E

11.10

T

12.10

K

13.10

N

14.10

R

15.10

L

16.10

P

17.10.2021

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
9.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

 

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.
Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel www.valimised.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.

JAOSKONNAS

1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.
3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

VALIMISTE TEABELEHT

 • Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
 • Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

VALIMISÕIGUS

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.
Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada:

 • Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud;
 • Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud;
 • Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

POLIITILINE AGITATSIOON

 • Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal.
 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

E-HÄÄLETAMINE

 • E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID abil.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.

NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

KOROONAVIIRUS
Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viiruse levikust tingitud piirangutega. Seepärast:

 • kanna hääletusruumis maski;
 • hoia teistega vahet;
 • desinfitseeri käsi;
 • võimalusel luba eakad järjekorras ette;
 • võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.

Valimiste info ENG
Valimiste info RUS

Valimistest täpsemalt