Koolilõunatoetus põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele

Koolilõuna toetusena põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele kompenseeritakse riigieelarvest makstava ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe.

Taotlus tuleb esitada kõigil lapsevanematel, kelle lapsed on sisse kirjutatud Luunja valda ning kes käivad 1-12. klassis teistes kohaliku omavalitsuse koolides.

 

NB! Luunja Keskkoolis õppivate Luunja valla sissekirjutusega laste kohta ei ole vaja taotlust esitada!

Luunja Keskkooli õpilastele kompenseeritakse ka hommikusöögi maksumus.

 Taotluse (Koolilõunatoetus põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele) saate esitada Luunja valla SPOKUS alates 16. septembrist (peale seda, kui koolid on õpilaste nimekirjad EHIS-es kinnitanud)