Jäätmete vastuvõtt Tartu linnas asuvates jäätmejaamades

Koostööleppe alusel saavad Luunja valla elanikud viia liigiti kogutud jäätmed Tartu linnas Jaama 72C ja Selli tn 19 asuvatesse jäätmejaamadesse. 

 SELLI TN 19 (ENDINE TURU TN 49)
Avatud:
1. oktoober - 31. märts: E-R 10-18, L-P 10-16

1. aprill - 30. september: E-R 10-19, L 10-18, P 10-16
suletud riiklikel pühadel, välja arvatud nelipühad

Tasuta võetakse vastu:

 • ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid, turvaliselt pakendatud süstlad jm);
 • suurjäätmed (mööbel);
 • elektroonikaromud (telerid, komplekssed külmikud jm; samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid jms));
 • taaskasutatavad jäätmed (vanapaber, metall, plast);
 • pakendijäätmed;
 • töötlemata puit;
 • plastijäätmed (tasuta võetakse vastu üksnes taaskasutuse märgistusega plasti; tasuta ei võeta vastu näiteks märgistuseta kanalisatsioonitorustikku, autoosasid jms);
  autorehvid (kuni 8 ilma veljeta sõiduauto rehvi tooja kohta. Ühe toojana käsitletakse ühte või mitut ühiselt rehve üle andvaid isikuid: näiteks ühise järelhaagisega jäätmejaama külastajaid käsitletakse ühe toojana).

Tasu eest võetakse vastu:

 • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (oksad kuni 2 meetri pikkused), 18 €/t; 
 • bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, 108 €/t;
 • ehitusjäätmed (sh aknaraamid, kraanikausid, WC potid, samuti krohvipuru jms), klaas, 108 €/t;
 • tekstiil, 18 €/t;
 • markeerimata plast, 18 €/t;
 • eterniit, 108 €/t (eterniit tuleb konteinerisse laduda nii, et tükid katki ei läheks. Eterniidi kohapeal purustamine ja loopimine on keelatud, väiksemad eterniiditükid tuleb enne jäätmejaama toomist pakendada (näiteks ehitusjäätmete kilekottidesse));
 • segaolmejäätmed, 120 €/t;
 • mittekomplekssed külmikud, 12,60 € tk.

Ohtlike jäätmete piirkogused:

 • õlid 20 kg;
 • õlifiltrid 10 tk;
 • päevavalguslambid 10 tk;
 • elavhõbedajäätmed 100 g;
 • aegunud ravimid 2 kg;
 • värvi-, laki- ja liimijäätmed 20 kg;
 • olmekemikaalid 5 kg;
 • vanad akud ja patareid (piiramatu kogus);
 • lahustid 10 kg;
 • saastunud pakendid 10 kg;
 • saastunud pühkematerjal 5 kg;
 • pestitsiidid 10 kg;
 • põllumajanduskemikaalid 5 kg;
 • nakkusohtlikud jäätmed 1 kg.

Ohtlike jäätmete piirkogustest suuremate koguste puhul tuleb enne jäätmete üleandmist jäätmejaamale ühendust võtta Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonnateenistusega juhan.voolaid@raad.tartu.ee või tel 736 1273 ja 736 1248.

Suuremõõtmelisi ehitusjäätmeid (aknaraamid, kraanikausid, WC-potid jms) ja mittekomplektseid elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid võetakse vastu 2022. aastal tasuta. Alates 2023. aastast tasuvad jäätmete toojad suurjäätmete üleandmisel hinna 3 eurot/m3 (sh käibemaks).

 

 JAAMA 72C
Avatud:
E–R 10–18  

L–P 10–16, riigipühadel suletud 

Tasuta võetakse vastu:
 • ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jm);
 • suuremõõtmelised jäätmed (sh vana mööbel);
 • elektroonikaromud (telerid, komplekssed külmikud jm; samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid jms));
 • taaskasutatavad jäätmed (vanapaber ja -metall, plast- ja klaastaara);
 • pakendijäätmed;
 • töötlemata puit;
 • plastijäätmed (tasuta võetakse vastu üksnes taaskasutuse märgistusega plasti; tasuta ei võeta vastu näiteks märgistuseta kanalisatsioonitorustikku, autoosasid jms);
 • autorehvid (kuni 8 ilma veljeta sõiduauto rehvi tooja kohta. Ühe toojana käsitletakse ühte või mitut ühiselt rehve üle andvaid isikuid (näiteks ühise järelhaagisega jäätmejaama külastajaid käsitletakse ühe toojana)).

Tasu eest võetakse vastu:

 • biolagunevad aiajäätmed (oksad kuni 2 meetri pikkused), 12 €/t;
 • väikeses koguses (kuni 10 kg tooja kohta) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, 48 €/t (suuremad kogused saab viia Turu tn 48 asuvasse ladestuspaika) ;
 • rõivad/tekstiil, 0,01 €/t;
 • ehitusjäätmed (sh aknaraamid, kraanikausid, WC-potid, klaas, krohvipuru jms), 81,60 €/t;
 • eterniit, 81,60 €/t (eterniit tuleb konteinerisse laduda nii, et tükid katki ei läheks. Eterniidi kohapeal purustamine ja loopimine on keelatud, väiksemad eterniiditükid tuleb enne jäätmejaama toomist pakendada (näiteks ehitusjäätmete kilekottidesse));
 • segaolmejäätmed, 120 €/t;
 • mittekomplekssed külmikud, 12,60 € tk. 

Ohtlike jäätmete piirkogused:

 • õlid 20 kg;
 • õlifiltrid 10 tk;
 • päevavalguslambid 10 tk;
 • elavhõbedajäätmed 100 g;
 • aegunud ravimid 2 kg;
 • värvi-, laki- ja liimijäätmed 20 kg;
 • olmekemikaalid 5 kg;
 • vanad akud ja patareid (piiramatu kogus);
 • lahustid 10 kg;
 • saastunud pakendid 10 kg;
 • saastunud pühkematerjal 5 kg;
 • pestitsiidid 10 kg;
 • põllumajanduskemikaalid 5 kg;
 • nakkusohtlikud jäätmed 1 kg.

Ohtlike jäätmete piirkogustest suuremate koguste puhul tuleb enne jäätmete üleandmist jäätmejaamale ühendust võtta Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonnateenistusega juhan.voolaid@raad.tartu.ee või tel 736 1273 ja 736 1248.

Tartu jäätmejaamades ei võeta vastu autoosi. 

Suuremõõtmelisi ehitusjäätmeid (aknaraamid, kraanikausid, WC-potid jms) ja mittekomplektseid elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid võetakse vastu 2022. aastal tasuta. Alates 2023. aastast tasuvad jäätmete toojad suurjäätmete üleandmisel hinna 3 eurot/m3 (sh käibemaks).