Jäätmete vastuvõtt Tartu linnas asuvates jäätmejaamades

Koostööleppe alusel saavad Luunja valla elanikud viia liigiti kogutud jäätmed Tartu linnas Jaama 72C ja Selli tn 19 asuvatesse jäätmejaamadesse. 

 JAAMA 72C
Avatud:
E–R 10–18  

L–P 10–16, riigipühadel suletud 

Tasuta võetakse vastu:
 • ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jm);
 • suuremõõtmelised jäätmed (sh vana mööbel);
 • elektroonikaromud (telerid, komplekssed külmikud jm; samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid jms));
 • taaskasutatavad jäätmed (vanapaber ja -metall, plast- ja klaastaara);
 • pakendijäätmed;
 • töötlemata puit;
 • plastijäätmed (tasuta võetakse vastu üksnes taaskasutuse märgistusega plasti; tasuta ei võeta vastu näiteks märgistuseta kanalisatsioonitorustikku, autoosasid jms);
 • autorehvid (kuni 8 ilma veljeta sõiduauto rehvi tooja kohta. Ühe toojana käsitletakse ühte või mitut ühiselt rehve üle andvaid isikuid (näiteks ühise järelhaagisega jäätmejaama külastajaid käsitletakse ühe toojana)).

Tasu eest võetakse vastu:

 • biolagunevad aiajäätmed (oksad kuni 2 meetri pikkused), 12 €/t;
 • väikeses koguses (kuni 10 kg tooja kohta) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, 48 €/t (suuremad kogused saab viia Turu tn 48 asuvasse ladestuspaika) ;
 • rõivad/tekstiil, 0,01 €/t;
 • ehitusjäätmed (sh aknaraamid, kraanikausid, WC-potid, klaas, krohvipuru jms), 81,60 €/t;
 • eterniit, 81,60 €/t (eterniit tuleb konteinerisse laduda nii, et tükid katki ei läheks. Eterniidi kohapeal purustamine ja loopimine on keelatud, väiksemad eterniiditükid tuleb enne jäätmejaama toomist pakendada (näiteks ehitusjäätmete kilekottidesse));
 • segaolmejäätmed, 120 €/t;
 • mittekomplekssed külmikud, 12,60 € tk. 

Ohtlike jäätmete piirkogused:

 • õlid 20 kg;
 • õlifiltrid 10 tk;
 • päevavalguslambid 10 tk;
 • elavhõbedajäätmed 100 g;
 • aegunud ravimid 2 kg;
 • värvi-, laki- ja liimijäätmed 20 kg;
 • olmekemikaalid 5 kg;
 • vanad akud ja patareid (piiramatu kogus);
 • lahustid 10 kg;
 • saastunud pakendid 10 kg;
 • saastunud pühkematerjal 5 kg;
 • pestitsiidid 10 kg;
 • põllumajanduskemikaalid 5 kg;
 • nakkusohtlikud jäätmed 1 kg.

Ohtlike jäätmete piirkogustest suuremate koguste puhul tuleb enne jäätmete üleandmist jäätmejaamale ühendust võtta Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonnateenistusega juhan.voolaid@raad.tartu.ee või tel 736 1273 ja 736 1248.

Tartu jäätmejaamades ei võeta vastu autoosi. 

Suuremõõtmelisi ehitusjäätmeid (aknaraamid, kraanikausid, WC-potid jms) ja mittekomplektseid elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid võetakse vastu 2022. aastal tasuta. Alates 2023. aastast tasuvad jäätmete toojad suurjäätmete üleandmisel hinna 3 eurot/m3 (sh käibemaks).

 SELLI TN 19 (ENDINE TURU TN 49)
Avatud:
1. oktoober - 31. märts: E-R 10-18, L-P 10-16

1. aprill - 30. september: E-R 10-19, L 10-18, P 10-16
suletud riiklikel pühadel, välja arvatud nelipühad

Tasuta võetakse vastu:

 • ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid, turvaliselt pakendatud süstlad jm);
 • suurjäätmed (mööbel);
 • elektroonikaromud (telerid, komplekssed külmikud jm; samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid jms));
 • taaskasutatavad jäätmed (vanapaber, metall, plast);
 • pakendijäätmed;
 • töötlemata puit;
 • plastijäätmed (tasuta võetakse vastu üksnes taaskasutuse märgistusega plasti; tasuta ei võeta vastu näiteks märgistuseta kanalisatsioonitorustikku, autoosasid jms);
  autorehvid (kuni 8 ilma veljeta sõiduauto rehvi tooja kohta. Ühe toojana käsitletakse ühte või mitut ühiselt rehve üle andvaid isikuid: näiteks ühise järelhaagisega jäätmejaama külastajaid käsitletakse ühe toojana).

Tasu eest võetakse vastu:

 • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (oksad kuni 2 meetri pikkused), 18 €/t; 
 • bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, 108 €/t;
 • ehitusjäätmed (sh aknaraamid, kraanikausid, WC potid, samuti krohvipuru jms), klaas, 108 €/t;
 • tekstiil, 18 €/t;
 • markeerimata plast, 18 €/t;
 • eterniit, 108 €/t (eterniit tuleb konteinerisse laduda nii, et tükid katki ei läheks. Eterniidi kohapeal purustamine ja loopimine on keelatud, väiksemad eterniiditükid tuleb enne jäätmejaama toomist pakendada (näiteks ehitusjäätmete kilekottidesse));
 • segaolmejäätmed, 120 €/t;
 • mittekomplekssed külmikud, 12,60 € tk.

Ohtlike jäätmete piirkogused:

 • õlid 20 kg;
 • õlifiltrid 10 tk;
 • päevavalguslambid 10 tk;
 • elavhõbedajäätmed 100 g;
 • aegunud ravimid 2 kg;
 • värvi-, laki- ja liimijäätmed 20 kg;
 • olmekemikaalid 5 kg;
 • vanad akud ja patareid (piiramatu kogus);
 • lahustid 10 kg;
 • saastunud pakendid 10 kg;
 • saastunud pühkematerjal 5 kg;
 • pestitsiidid 10 kg;
 • põllumajanduskemikaalid 5 kg;
 • nakkusohtlikud jäätmed 1 kg.

Ohtlike jäätmete piirkogustest suuremate koguste puhul tuleb enne jäätmete üleandmist jäätmejaamale ühendust võtta Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonnateenistusega juhan.voolaid@raad.tartu.ee või tel 736 1273 ja 736 1248.

Suuremõõtmelisi ehitusjäätmeid (aknaraamid, kraanikausid, WC-potid jms) ja mittekomplektseid elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid võetakse vastu 2022. aastal tasuta. Alates 2023. aastast tasuvad jäätmete toojad suurjäätmete üleandmisel hinna 3 eurot/m3 (sh käibemaks).