Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Veibri külas Aliise tee 12 ja Aliise tee 14 maaüksuste detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on 3578 m². Planeeringuga moodustatakse üks üksikelamu maa krunt suurusega 3578 m². Krundil säilitatakse olemasolev elamu, lisaks antakse ehitusõigus ühe abihoone rajamiseks. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeerinu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 24.04-07.05.2023 Luunja vallamajas ning veebilehel https://luunja.ee/teated. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Volikogu otsus ja planeering

Lisad