Planeeringute teated

Pealkiri Loo kuupäev
Luunja alevikus Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 04.09.2023
Veibri külas Haljasmäe maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine 30.08.2023
Rõõmu külas Enela maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine 23.08.2023
Kabina külas Väike-Kabina maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused 15.08.2023
Luunja vallavalitsus suunas avalikustamisele Kabina külas Väike-Kabina (43202:002:0038) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse 17.05.2023
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Kakumetsa külas Peru tee 6a ja Maria maaüksuste detailplaneeringu 17.05.2023
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu 17.05.2023
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Veibri külas Aliise tee 12 ja Aliise tee 14 maaüksuste detailplaneeringu 17.05.2023
Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Ridaküla tee 37 maaüksuse detailplaneeringu koostamise 04.05.2023
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Luunja alevikus Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu 04.05.2023
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Rõõmu külas Enela maaüksuse detailplaneeringu 04.05.2023
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kakumetsa külas Peru tee 6a ja Maria maaüksuste detailplaneeringu 06.04.2023
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu 06.04.2023
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Veibri külas Aliise tee 12 ja Aliise tee 14 maaüksuste detailplaneeringu 06.04.2023
Luunja Vallavolikogu on algatanud Veibri külas Veibri tee 5a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise 06.04.2023
Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta 13.02.2023
Luunja Vallavolikogu on algatanud Kakumetsa külas Ratsu tee 19 maaüksuse detailplaneeringu koostamise 02.02.2023
Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Kakumetsa külas Peru tee 6a ja Maria maaüksuste detailplaneeringu eelnõu kohta 30.01.2023
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Kakumetsa külas Vankri tee 40, Vankri tee 42 ja Vankri tee 44 maaüksuste detailplaneeringu 23.01.2023
Luunja vallavalitsus on lõpetanud 2019. a algatatud Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu koostamise ning Luunja vallavolikogu on algatanud Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksusel uue detailplaneeringu koostamise 04.01.2023