Aktiivsed teated

Pealkiri Loo kuupäev
Ettepanekute küsimine Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtadele 12.02.2021
Luunja vallavolikogu on kehtestanud Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu 03.02.2021
Teade detailplaneeirngu osalisest kehtetuks tunnistamisest 02.02.2021
Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Rõõmu külas Uus-Teearu (43201:001:1452) maaüksuse osaala detailplaneeringu 02.02.2021
Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas Timmi tee 14 maaüksuse detailplaneeringu 01.02.2021
Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Veibri külas Veibri tee 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu 01.02.2021
Luunja Vallavolikogu on algatanud Sava külas Roosikivi maaüksuse detailplaneeringu 29.01.2021
Luunja Vallavolikogu on algatanud Põvvatu külas Intsu maaüksuse detailplaneeringu 29.01.2021
Luunja vallavalitsus on kehtestanud Lohkva külas Kabina tee 8 (endise nimega Kellukese) maaüksuse detailplaneeringu. 21.01.2021
Luunja vallavalitsus suunas avalikustamisele Sirgu külas Toominga maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse 21.01.2021
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu 18.12.2020
Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Sinilinnu tee 3, 5, 7, Sinilinnu tee 9-40, Sinilinnu põik 1-8 ja Sinilinnu tee maaüksustele 09.11.2020