Aktiivsed teated

Pealkiri Loo kuupäev
Luunja Vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Soojuse põik 2 maaüksusele ja lähialale detailplaneeringu ning otsustanud jätta algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamis 04.05.2021
Luunja Vallavolikogu on algatanud Kabina külas Mooni (43201:001:2142) maaüksuse detailplaneeringu 04.05.2021
Luunja Vallavolikogu on muutnud otsusega 18.06.2020 nr 39 algatatud Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 12 ja Jõesadama tn 10 maaüksuste detailplaneeringuala piire ja suurust 04.05.2021
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Rõõmu külas Uus-Teearu (43201:001:1452) maaüksuse osaala detailplaneeringu 23.04.2021
Luunja vallavalitsus suunas avalikustamisele Rõõmu külas Siku maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse 19.04.2021
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Veibri külas Veibri tee 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu 06.04.2021
Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Kiu (43201:003:0421) maaüksuse detailplaneeringu 30.03.2021
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kakumetsa külas Ringraja tee 17 (43201:001:0690) maaüksuse detailplaneeringu 29.03.2021
Luunja vallavalitsus on kehtestanud Lohkva külas Timmi tee 14 maaüksuse detailplaneeringu 26.03.2021
Ettepanekute küsimine Lohkva külas Soojuse põik 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtadele 08.03.2021
Luunja vallavolikogu on kehtestanud Kavastu külas Rubi maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu 03.02.2021
Teade detailplaneeirngu osalisest kehtetuks tunnistamisest 02.02.2021
Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Rõõmu külas Uus-Teearu (43201:001:1452) maaüksuse osaala detailplaneeringu 02.02.2021
Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Lohkva külas Timmi tee 14 maaüksuse detailplaneeringu 01.02.2021
Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Veibri külas Veibri tee 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu 01.02.2021
Luunja Vallavolikogu on algatanud Sava külas Roosikivi maaüksuse detailplaneeringu 29.01.2021
Luunja Vallavolikogu on algatanud Põvvatu külas Intsu maaüksuse detailplaneeringu 29.01.2021
Luunja vallavalitsus on kehtestanud Lohkva külas Kabina tee 8 (endise nimega Kellukese) maaüksuse detailplaneeringu. 21.01.2021
Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Sinilinnu tee 3, 5, 7, Sinilinnu tee 9-40, Sinilinnu põik 1-8 ja Sinilinnu tee maaüksustele 09.11.2020