Planeeringud

Luunja valla planeeringute (detailplaneeringud, üldplaneeringud ja teemaplaneeringud) register on koostamisel. Kuni registri valmimiseni saab paberkujul planeeringutega tutvuda Luunja vallavalitsuses kohapeal tööpäeviti 09:00-17:00 ette registreerides.

Planeeringute teated

Pealkiri
Sirgu külas Kasepõllu maaüksuse detailplaneeringu menetluse pikendamine
Teade detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest
Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid Rõõmu külas Sikupõllu maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta
Luunja vallavalitsus on kehtestanud Kavastu külas Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneeringu
Luunja vallavalitsus on kehtestanud Veibri külas Lembitu maaüksuse detailplaneeringu
Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Kakumetsa külas Mäe tee 5 maaüksusele ja lähialale
Luunja Vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Rõõmu külas Siku maaüksusele
Luunja Vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Savikoja külas Kitsevälja maaüksuse osaalale
Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõule saab anda arvamusi
Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Luunja alevikus Aedniku tn 10, 10a, 12 ja Jõesadama tn 10 maaüksustele
Luunja Vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kavastu külas Lodi-Jõksi maaüksuse detailplaneeringu
Luunja vallavalitsus on kehtestanud Lohkva külas Kollu tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.
Teade Veibri külas Karu, Ilvese, Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja Karu tee L2 maaüksuste detailplaneeringu KSH menetluse lõpetamise, planeeringu eesmärgi osalise muudatuse, lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse kehtetuks tunnistamise ning uute lähteseisukohtade väljastamise kohta
Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Kulliraja tee 3 maaüksusele
Luunja Vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Sirgu külas Hundiuru maaüksusele
Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid Rõõmu külas Siku maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta
Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid Savikoja külas Kitsevälja maaüksuse osaala detailplaneeringu lähteseisukohtade kohta
Luunja Vallavalitsus on lõpetanud Veibri külas Edu tee 2, 4, 6, 8 ja Edu tee kruntide detailplaneeringu koostamise menetluse
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa detailplaneeringu
Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Sirgu külas Toominga maaüksusele
Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Timmi tee 14 maaüksusele
Luunja vallavolikogu on algatanud detailplaneeringu koostamise Veibri külas Veibri tee 4 maaüksusele ja lähialale
Luunja vallavalitsus on kehtestanud Põvvatu külas Mäeantsu maaüksuse detailplaneeringu