Planeeringute teated

Pealkiri Loo kuupäev
Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta 13.02.2023
Luunja Vallavolikogu on algatanud Kakumetsa külas Ratsu tee 19 maaüksuse detailplaneeringu koostamise 02.02.2023
Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Kakumetsa külas Peru tee 6a ja Maria maaüksuste detailplaneeringu eelnõu kohta 30.01.2023
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Kakumetsa külas Vankri tee 40, Vankri tee 42 ja Vankri tee 44 maaüksuste detailplaneeringu 23.01.2023
Luunja vallavalitsus on lõpetanud 2019. a algatatud Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu koostamise ning Luunja vallavolikogu on algatanud Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksusel uue detailplaneeringu koostamise 04.01.2023
Luunja Vallavolikogu on algatanud Pilka külas Saare maaüksuste detailplaneeringu koostamise 04.01.2023
Luunja vallavolikogu on kehtestanud Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksuse detailplaneeringu 02.01.2023
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Sirgu külas Hundiuru maaüksuse detailplaneeringu 30.12.2022
Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Veibri külas Aliise tee 12 ja Aliise tee 14 maaüksuste detailplaneeringu eelnõu kohta 28.12.2022
Luunja Vallavolikogu on algatanud Luunja alevikus Uus tn 10 maaüksuse detailplaneeringu koostamise 09.12.2022
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kakumetsa külas Vankri tee 40, Vankri tee 42 ja Vankri tee 44 maaüksuste detailplaneeringu 08.12.2022
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Sirgu külas Hundiuru maaüksuse detailplaneeringu 01.11.2022
Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Sirgu külas Tamme (43201:002:0171) maaüksuse detailplaneeringu 24.10.2022
Luunja Vallavolikogu on algatanud Luunja alevikus Peru tee 5, Talli tn 6 ja Talli tn 8 maaüksuste detailplaneeringu koostamise 13.10.2022
Luunja Vallavalitsus on lõpetanud Kakumetsa külas 2004. a algatatud Delta kinnistu (kat. tunnus 43201:001:0086) detailplaneeringu koostamise ning Vallavolikogu on algatanud samal maa-alal uue Kakumetsa külas Väljavahi maaüksuse detailplaneeringu koostamise 13.10.2022
Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Rõõmu külas Enela maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta 06.10.2022
Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Kakumetsa külas Vankri tee 40, Vankri tee 42 ja Vankri tee 44 maaüksuste detailplaneeringu eelnõu kohta 30.09.2022
Teavitamine detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest 31.08.2022
Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Sirgu külas Tamme (43201:002:0171) maaüksuse detailplaneeringu 31.08.2022
Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Sirgu külas Hundiuru maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta 26.08.2022