Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Luunja alevikus Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on 1,07 ha. Planeeringuga kavandatakse Pärna maaüksusele neli üksikelamu maa krunti, millele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone rajamiseks. Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 29.05.-11.06.2023 Luunja vallamajas ning veebilehel https://luunja.ee/teated. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Luunja vallavolikogu otsus detailplaneeringu vastuvõtmise kohta

Lisadokumendid