Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on 3,28 ha. Planeeringuga moodustatakse 31 778 m² suurune üksikelamu ja  loodusliku maa otstarbega krunt 1 elamu ja kuni 4 abihoone rajamiseks. Lisaks moodustatakse 1050 m² suurune üksikelamu maa otstarbega, kuid hoonestusõiguste, maaüksus Vahtra kinnistuga liitmiseks. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeerinu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 24.04-07.05.2023 Luunja vallamajas ning veebilehel https://luunja.ee/teated. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Volikogu otsus ja planeering

Lisad