Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Ridaküla tee 37 maaüksuse detailplaneeringu koostamise

Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringuala jagamiseks kaheks elamumaa krundiks ning ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on 8632 m². Planeeringuala piiri ja suurust võib muuta seoses juurdepääsuteede planeerimisega. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-16.30) ning Luunja valla veebilehel http://luunja.ee planeeringu  teadete alt.

 

Luunja vallavolikogu otsus detailplaneeringu algatamise kohta

Seotud dokumendid