Jäätmekäitlusest Luunja vallas

Luunja valla jäätmekogumispunktid

Luunja jäätmejaam asub aadressil Puiestee 1c Luunja alevikus (garaažiboksis).
NB! Jäätmejaam on mõeldud vaid eraisikutele ja jäätmejaama olmeprügi toomine ei ole lubatud.

Lahtiolekuajad: E-R 9.00-18.00 ja L 9.00-16.00

Luunja jäätmejaamas võetakse vastu järgmisi jäätmeid:

  • papp ja paber (kuivad);
  • puhtad pakendijäätmed (klaas-, plast-, metall- tetrapakend);
  • elektroonikaromud (televiisorid, külmkapid jne);
  • ohtlikud jäätmed (õlid, õlifiltrid, päevavalgustuslambid, aegunud ravimid, värvi- ja lakijäätmed, olmekemikaalid, vanad akud).

Lisaks on veel

Pilka külas Pilka tee 5 kinnistul on pakendikonteiner, kuhu võivad piirkonna elanikud tuua kuivad ja puhtad pakendijäätmeid.

Kavastu külas Kavastu endise kaupluse juures on klaasikonteiner, paberi-papikonteiner ja pakendikonteiner, kuhu võivad piirkonna elanikud tuua kuivad ja puhtad klaasi- ning paberi- ja pakendijäätmeid.

Luunja alevikus Uuel tänaval Uus 2 ja Uus 5 kahe viiekorruselise elamu vahel asuval alal on klaasikonteiner, pakendite konteiner ja paberi-papikonteiner, kuhu võivad piirkonna elanikud tuua kuivad ja puhtad klaasi-, paberi- ja pakendijäätmeid.

Lohkva külas Juhani puukooli vastas Kabina tee 8 kinnistul on pakendi- ja paberikonteiner, kuhu võivad piirkonna elanikud tuua kuivad ja puhtad paberi- ja pakendijäätmeid.

Kakumetsa külas Kaariku tee alguses on pakendikonteiner, kuhu võivad piirkonna elanikud tuua kuivad ja puhtad pakendijäätmeid.

Veibri külas Coop kaupluse kõrval on klaasi- ja pakendikonteiner, kuhu võivad piirkonna elanikud tuua kuivad ja puhtad klaasi- ja pakendijäätmeid.

Kellukese vkt Kellukese teelõik 1 on klaasikonteiner, paberi-papikonteiner ja pakendikonteiner, kuhu võivad piirkonna elanikud tuua kuivad ja puhtad klaasi- ning paberi- ja pakendijäätmeid.

Võidu vkt Võidu teel on klaasikonteiner, paberi-papikonteiner ja pakendikonteiner, kuhu võivad piirkonna elanikud tuua kuivad ja puhtad klaasi- ning paberi- ja pakendijäätmeid.

Kuusekese vkt Kajaka teel on klaasikonteiner, paberi-papikonteiner ja pakendikonteiner, kuhu võivad piirkonna elanikud tuua kuivad ja puhtad klaasi- ning paberi- ja pakendijäätmeid.

Lohkva külas Aiandi teel on pakendi- ja paberikonteiner, kuhu võivad piirkonna elanikud tuua kuivad ja puhtad klaasi- ning paberi- ja pakendijäätmeid.