« Tagasi

TALIS

Haridus- ja Teadusministeerium avalikustas värske TALISe (The Teaching and Learning International Survey) uuringu.  

TALISe eesmärk on koguda ja analüüsida andmeid õpetajate, õpetamise ja õpikeskkondade kohta eri riikidest. See on põnev lugemismaterjal igaühele, kes tunneb huvi haridusteemade vastu. https://www.hm.ee/et/tegevused/uuringud-ja-statistika/talis

Uuringu kokkuvõtte 1. osa on leitav siit:  https://www.hm.ee/sites/default/files/talis_eesti_raporti_i_osa.pdf