PISA ( Program   for  International  Student   Assessment)  on OECD rahvusvaheline õpilaste õpitulemuste hindamise uuring. Uuring hindab 15-aastaste õpilaste valmisolekut iseseisvaks eluks ehk seda, kui võimekad on õpilased koolis omandatud oskuseid ja teadmisi tegelikus elus rakendama. https://www.hm.ee/et/tegevused/uuringud-ja-statistika/pisa 2018. aasta PISA keskendus funktsionaalsele lugemisele.  ...

Värsked PISA tulemused annavad põhjuse tänada Eesti õpetajaid väga hea töö eest ning tunnustada lapsi suurepäraste tulemuste eest

PISA ( Program   for  International  Student   Assessment)  on OECD rahvusvaheline õpilaste õpitulemuste hindamise uuring. Uuring...

Haridus- ja Teadusministeerium avalikustas värske TALISe (The Teaching and Learning International Survey) uuringu.   TALISe  eesmärk on koguda ja analüüsida andmeid õpetajate, õpetamise ja õpikeskkondade kohta eri riikidest. See on põnev lugemismaterjal igaühele, kes tunneb huvi haridusteemade vastu.  https://www.hm.ee/et/tegevused/uuringud-ja-statistika/talis Uuringu kokkuvõtte 1. osa on leitav siit:  ...

TALIS

Haridus- ja Teadusministeerium avalikustas värske TALISe (The Teaching and Learning International Survey) uuringu.   TALISe  eesmärk on koguda ja analüüsida andmeid...

Lohkva Lasteaed osales Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogrammis "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed" ning pälvis selle eest tunnustuse. Tunnustused antakse üle 26. septembril Tartus, Eesti Rahva Muuseumis toimuval konverentsil "Väärtuskasvatuse lasteaed: kõik, mida elus teadma pean, sain lasteaiast". See on muljetavaldav tunnustus lasteaiale ning suur au kogu vallale. Suur tänu tunnustusprogrammi eestvedajatele.  

Palju õnne, Lohkva lasteaia pere!

Lohkva Lasteaed osales Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogrammis "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed" ning pälvis selle eest tunnustuse. Tunnustused antakse üle 26. septembril...

Hea Luunja valla rahvas! Luunja vald vajab Sinu abi ja Su häid mõtteid! Tulge, et mõelda ühiselt , missugust elukeskkonda, missugust kultuuri-, haridus- ja  sotsiaalelu me Luunja valda soovime.   Mõttetalgutel osalemiseks palun registreeru siin! Kolm omavahel seotud töötuba toimuvad  26. oktoobril kell 10.00-16.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses 9. novembril kell 10.00-16.00 Luunja keskkoolis         ...

Mõttetalgud Luunjas 2019

Hea Luunja valla rahvas! Luunja vald vajab Sinu abi ja Su häid mõtteid! Tulge, et mõelda ühiselt , missugust elukeskkonda, missugust kultuuri-, haridus- ja  sotsiaalelu me Luunja...

Eesti üldhariduskoolide, kutsekoolide ja lasteaedade õpetajad ning tugispetsialistid saavad 15. oktoobrini 2019 kandideerida  haridusstipendiumile , mis annab võimaluse võtta vaba semester enesetäiendamiseks ja valdkonna arengu ergutamiseks. Stipendiumi suurus on kuni 11 000 eurot ja seda saab kasutada kuue kuu jooksul. Eelmises taotlusvoorus pälvis stipendiumi ühena kolmest stipendiaadist Luunja valla Midrimaa lasteaia logopeed Kristel Lempu. 

Haridusstipendium

Eesti üldhariduskoolide, kutsekoolide ja lasteaedade õpetajad ning tugispetsialistid saavad 15. oktoobrini 2019 kandideerida  haridusstipendiumile , mis annab võimaluse võtta...

Algatusega  Huvitav Kool  kutsub Haridus- ja Teadusministeerium huvilisi  Eesti hariduse tulevikku kujundama , et muuta iga kool huvitavaks õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele, hariduse toetajatele ja sõpradele.

Huvitav kool

Algatusega  Huvitav Kool  kutsub Haridus- ja Teadusministeerium huvilisi  Eesti hariduse tulevikku kujundama , et muuta iga kool huvitavaks õpilastele, õpetajatele,...

Mitu erinevat aabitsat on praegu Eesti koolides kasutusel?  Loe ja saad teada!

Aabits

Mitu erinevat aabitsat on praegu Eesti koolides kasutusel?  Loe ja saad teada!

Luunja valla rahvas saab kooliaasta alguses head meelt ja uhkust tunda oma väga heade õpetajate üle.  Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Tartu Linnavalitsuse haridusosakond koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga  kuulutas välja Tartumaa Aasta Õpetaja 2019 laureaadid, kelle seast leiame neli Luunja valla õpetajat. Palju õnne ja suur tänu tehtud töö eest!   Aasta lasteaiaõpetaja Elina Jõgi, Lohkva lasteaed Kadri Kiisla, Elva lasteaed Murumuna Külli...

Tartumaa aasta õpetaja 2019

Luunja valla rahvas saab kooliaasta alguses head meelt ja uhkust tunda oma väga heade õpetajate üle.  Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Tartu Linnavalitsuse haridusosakond koostöös Haridus-...