« Tagasi

Luunja valla lasteaiad tagavad 23. märtsist vajaduse korral hoiu ööpäevaringselt

 

 

Luunja valla lasteaedades on riiklikest korraldustest tulenevalt kehtestatud järgmised reeglid:

 • Ülevallalist valverühma ei moodustata. Alates 23. märtsist tagavad valla lasteaiad vajaduse korral hoiu oma nimistu lastele, kelle perel on erakorralise töö tõttu vajadus minna tööle, s.h lasteaia lahtiolekuaegade välisel perioodil (nädalavahetus, hiline või öine kellaaeg).
   
 • Lastehoiu vajadusest teavitamiseks tuleb kirjutada lasteaia direktorile põhjendatud avaldus, milles on kirjas lapsevanemate ametid ja tööandjad.
   
 • Kui tegemist on erakorralise ja väga kiire vajadusega (nt peres töötavad mõlemad vanemad/üksikvanem politseis, meditsiinisüsteemis, päästes vms) ning lasteaiale on eelnevalt avaldus esitatud, tagatakse hoiuvõimalus lühikese etteteatamisajaga 1 tunni jooksul.
   
 • Laps tuleb üle anda väljaspool lasteaeda, s.t lapsevanem ei tohi tulla lasteaia hoonesse. Lasteaeda tulles teavitab vanem telefoni teel lapse saabumisest 15 minutit ette. Laps antakse üle lasteaia uksel või väljas.
   
 • Eriolukorras võib lasteaed korraldada laste toitlustamist tavapäraselt erinevalt.

 

Nimetatud reeglid kehtivad kuni eriolukorra lõppemiseni või uute korraldusteni.

KONTAKTTELEFONID: 

Luunja Lasteaed Midrimaa 5340 7693, direktor 5660 7358 
Lohkva Lasteaed, direktor 5198 8835, haldusjuht 5306 0085 
Kavastu Lasteaed, direktor 503 9845