23.10.19

Luunja vallavalitsuse tööpakkumised

Vabu teenistuskohti hetkel ei ole.

Muud tööpakkumised

Luunja Lasteaed Midrimaa ootab oma meeskonda lasteaiaõpetajat (1,0 ametikoht lapsehoolduspuhkuse asendusajaks)

Töö kirjeldus: õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja elluviimine, tegevuste eesmärgistamine ning analüüs, erivajaduste arvestamine.

  • Soovitav lasteaiaõpetaja kõrgharidus või eripedagoogika alane haridus (omandamisel) või töökogemus lastega.
  • Tööle asumise aeg: 2. jaanuar 2020.a.

Sooviavaldust ja CV-d ootame hiljemalt 10. novembriks 2019.a e-posti aadressile lasteaed@luunja.ee


Lisainfo: 53407693