« Tagasi

Meeldetuletus kinnistute omanikele

Luunja valla heakorraeeskirja punkt 7.3. kohaselt  on kinnistu omanik kohustatud tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja heina (tiheasustusalal lubatud maksimaalne kõrgus 20 cm), pügama hekki, korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklusmärke, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust. Kasutuselt väljasolevad põllumaad tuleb niita kaks korda aastas 20. juuniks ja 15. septembriks.

Vallavalitsusele on laekunud mitmed teated kinnistutest, mis on omanike poolt hooldamata, eelkõige on muru ja hein niitmata, mistõttu on vallavalitsus pöördunud kinnistute omanike poole teatega kinnistu heakorrastada.

Vallavalitsus palub kinnistute omanikel täita kehtivaid heakorra nõudeid ning hooldada kinnistuid õigeaegselt.