Planeeringuga kavandatakse Kitsevälja maaüksusele üks pereelamu maa krunt suurusega 1 ha, mille antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lisaks on ette nähtud transpordimaa krunt suurusega 1380 m² elamukrundile juurdepääsutee rajamiseks. Detailplaneering teeb ettepaneku Luunja valla üldplaneeringu muutmiseks arvates planeeringuala välja väärtusliku põllumajandusmaa...

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Savikoja külas Kitsevälja maaüksuse keskosa detailplaneeringu eelnõu kohta

Planeeringuga kavandatakse Kitsevälja maaüksusele üks pereelamu maa krunt suurusega 1 ha, mille antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lisaks on ette nähtud transpordimaa krunt...

Oktoobris alustasid 55 kohalikku omavalitsust toe ja lahenduste pakkumist 16–26-aastastele noortele, kes on Eestis tööturult või haridusest erinevatel põhjustel kõrvale jäänud. Nende seas ka meie Luunja vald.

Noortegarantii tugisüsteem ka Luunja vallas

Oktoobris alustasid 55 kohalikku omavalitsust toe ja lahenduste pakkumist 16–26-aastastele noortele, kes on Eestis tööturult või haridusest erinevatel põhjustel kõrvale jäänud. Nende seas ka meie Luunja vald.

5. detsembril kell 16 teeme Hiisi maja jõuluaknad lahti ja naudime tõelist talveilma.

Teisel advendil avame Hiisi maja jõuluaknad

5. detsembril kell 16 teeme Hiisi maja jõuluaknad lahti ja naudime tõelist talveilma.

Veebirakenduses saavad pered vaadata, kas kuulutakse toetuse sihtrühma, ning arvutada välja elektri-, gaasi- ja küttehinna hüvitise suuruse.

Energiahinna hüvitise kalkulaator on toetuse arvutamisel peredele abiks

Veebirakenduses saavad pered vaadata, kas kuulutakse toetuse sihtrühma, ning arvutada välja elektri-, gaasi- ja küttehinna hüvitise suuruse.

Vallavalitsuse koosseisus on lisaks vallavanem Aare Andersonile abivallavanem Tarvo Laas ning vallavalitsuse liikmed Mervi Raudsaar, Küllo Vään ja Kahro Lempu.

Volikogu kinnitas vallavalitsuse liikmed

Vallavalitsuse koosseisus on lisaks vallavanem Aare Andersonile abivallavanem Tarvo Laas ning vallavalitsuse liikmed Mervi Raudsaar, Küllo Vään ja Kahro Lempu.

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Kakumetsa külas Mäe tee 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eelnõu kohta hiljemalt 30.12.2021 posti teel aadressile Puiestee 14 Luunja alevik 62222 Tartumaa või elektrooniliselt aadressile  vald@luunja.ee . Kakumetsa külas Mäe tee 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eelnõu

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Kakumetsa külas Mäe tee 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eelnõu kohta

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Kakumetsa külas Mäe tee 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eelnõu kohta hiljemalt 30.12.2021 posti teel aadressile Puiestee 14 Luunja...

Lohkva lasteaia Sabatähtede rühm otsib lõbusat, loovat, avatud meele ja hea südamega õpetaja abi.

Lohkva lasteaed otsib õpetaja abi

Lohkva lasteaia Sabatähtede rühm otsib lõbusat, loovat, avatud meele ja hea südamega õpetaja abi.

Luunja Vallavalitsus korraldas riigihanke, mille tulemusel alustab alates 01.12.2021 korraldatud jäätmeveo teenuse osutajana Ragn-Sells AS. Jäätmeveo periood on 01.12.2021 – 31.11.2024.

Info korraldatud jäätmeveo kohta Luunja vallas

Luunja Vallavalitsus korraldas riigihanke, mille tulemusel alustab alates 01.12.2021 korraldatud jäätmeveo teenuse osutajana Ragn-Sells AS. Jäätmeveo periood on 01.12.2021 – 31.11.2024.

Luunja Vallavolikogu istung toimub 25. novembril 2021 kell 15.00. Istung viiakse läbi Luunja vallamajas ning avalik ülekanne toimub Microsoft Teams-i vahendusel.

Luunja Vallavolikogu 25.11.2021 istung

Luunja Vallavolikogu istung toimub 25. novembril 2021 kell 15.00. Istung viiakse läbi Luunja vallamajas ning avalik ülekanne toimub Microsoft Teams-i vahendusel.

Kokku paigaldatakse 24 valgustit, millest Võidu tee ja Soosaare tee elamute juurde 13 valgustit olemasolevatele Elektrilevi mastidele ja endise Luunja lastelaagri kõrvale 11 valgustit jalanditel 6-meetristele metallmastidele. Kohalikelt elanikelt palume ehitustööde ajal kannatlikkust ja mõistvat suhtumist. Selle aasta jõulud on Võidu väikekohas varasemast valgemad!

Täna alustati Kabina külas Võidu väikekoha tänavavalgustuse ehitustöödega

Kokku paigaldatakse 24 valgustit, millest Võidu tee ja Soosaare tee elamute juurde 13 valgustit olemasolevatele Elektrilevi mastidele ja endise Luunja lastelaagri kõrvale 11 valgustit jalanditel...

Luunja vallavolikogu valis 17. novembri istungil vallavanemaks Aare Andersoni.

Luunja vallavanemaks valiti Aare Anderson

Luunja vallavolikogu valis 17. novembri istungil vallavanemaks Aare Andersoni.

Planeeringuga suurendatakse 2005. a kehtestatud Kulli kinnistu detailplaneeringuga kavandatud krundi hoonetusala, et võimaldada vabamalt valida hoonestuse paiknemist ja kuju ning antakse ehitusõigus elamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks ehitisealuse pindalaga kokku kuni 320 m², elamu kõrgus on lubatud  kuni 8 m ja abihoone kõrgus kuni 5 m.  Planeering on kooskõlas Luunja valla...

Luunja vallavalitsus on kehtestanud Lohkva külas Kulliraja tee 3 maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuga suurendatakse 2005. a kehtestatud Kulli kinnistu detailplaneeringuga kavandatud krundi hoonetusala, et võimaldada vabamalt valida hoonestuse paiknemist ja kuju ning antakse...

Kodu Uudiste toimetus ootab jõulukuu numbrisse kaastöid hiljemalt 6. detsembriks 2021 kell 16.00.

Loe värsket valla infolehte

Kodu Uudiste toimetus ootab jõulukuu numbrisse kaastöid hiljemalt 6. detsembriks 2021 kell 16.00.

Avalik väljapanek toimub veebis ajavahemikul 16.–29. november 2021.

Luunja vallavalitsus suunas avalikule väljapanekule Luunja valla välisõhu mürakaardi

Avalik väljapanek toimub veebis ajavahemikul 16.–29. november 2021.

Hiisi maja aknad on olnud 20 aastat pimedad, kuid sel aastal see muutub - aknad saavad taas valgeks ja kauniks! Selleks ootame vallarahvast kaasa lööma. Saame kokku 22. novembril kell 18 Hiisi maja juures, vaatame aknad üle ja mõtleme, kuidas midagi lahendada. Olete kõik väga oodatud!

Kutsume vallarahvast kaasa lööma

Hiisi maja aknad on olnud 20 aastat pimedad, kuid sel aastal see muutub - aknad saavad taas valgeks ja kauniks! Selleks ootame vallarahvast kaasa lööma. Saame kokku 22. novembril kell 18 Hiisi maja juures, vaatame aknad üle ja mõtleme, kuidas midagi lahendada. Olete kõik väga oodatud!

Päevakorra punktide eelnõud on kättesaadavad dokumendiregistrist (vajuta siia).

Luunja Vallavolikogu 17.11.2021 istung

Päevakorra punktide eelnõud on kättesaadavad dokumendiregistrist (vajuta siia).

Varjutatavate hulgast leiab näiteks selliseid ameteid nagu vangivalvur, fotograaf, kirjanik, kohtunik, hambaarst, tarkvara testija, kultuurikorraldaja, pangatöötaja või karjäärispetsialist. Hetkel on valida üle 150 võimaluse vahel. Varjutamise võimalusi lisandub jooksvalt kuni 16. novembrini.

Töövarjunädal 15.-19. novembril

Varjutatavate hulgast leiab näiteks selliseid ameteid nagu vangivalvur, fotograaf, kirjanik, kohtunik, hambaarst, tarkvara testija, kultuurikorraldaja, pangatöötaja või karjäärispetsialist. Hetkel on valida üle 150 võimaluse vahel. Varjutamise võimalusi lisandub jooksvalt kuni 16. novembrini.

Täna, 11. novembril valis Luunja vallavolikogu kohalike omavalitsuste valimiste järgsel esimesel istungil vallavolikogu esimeheks Kaire Vahejõe, kelle poolt hääletas 12 volikogu liiget.

Luunja vallavolikogu valis täna esimeheks Kaire Vahejõe

Täna, 11. novembril valis Luunja vallavolikogu kohalike omavalitsuste valimiste järgsel esimesel istungil vallavolikogu esimeheks Kaire Vahejõe, kelle poolt hääletas 12 volikogu liiget.

Konkursi eesmärk on tõsta noorte huvi ettevõtluse vastu ning anda praktilist ideede edasiarendamise kogemust. Ideede kavandeid oodatakse 15. novembriks.

VÄLK konkurss ootab värskeid ideesid

Konkursi eesmärk on tõsta noorte huvi ettevõtluse vastu ning anda praktilist ideede edasiarendamise kogemust. Ideede kavandeid oodatakse 15. novembriks.

Juriidilistel isikutel, kes pakuvad Luunja valla 7-19-aastastele noortele huvitegevust või huviharidust, on võimalik taotleda Luunja vallalt toetust. Taotluste esitamise tähtaeg on 22. november 2021.

Huvihariduse/huvitegevuse toetus teenusepakkujatele

Juriidilistel isikutel, kes pakuvad Luunja valla 7-19-aastastele noortele huvitegevust või huviharidust, on võimalik taotleda Luunja vallalt toetust. Taotluste esitamise tähtaeg on 22. november 2021.