Luunja Vallavalitsus on algatanud Vambola ja Metsatalu maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. 02.02.2020 esitas Veiko Pärna projekteerimistingimuste taotluse, millega taotletakse projekteerimistingimusi Põlluveere kinnistu juurdepääsu tee laiendamiseks Vambola kinnistul hoonestus nihutamiseks/vähendamiseks ja sellega seoses...

Luunja Vallavalitsus on algatanud Vambola ja Metsatalu maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

Luunja Vallavalitsus on algatanud Vambola ja Metsatalu maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. 02.02.2020 esitas Veiko Pärna...

Ilmunud on Luunja Vallavalitsuse eriväljaanne. KLIKLI SIIN et lugeda lehte veebis . Eriväljaanne jõuab ka trükitult kõikide vallaelanike postkasti lähimatel päevadel. Kojuvedu alustatakse 27.03.2020.

Luunja Vallavalitsuse eriväljaanne!

Ilmunud on Luunja Vallavalitsuse eriväljaanne. KLIKLI SIIN et lugeda lehte veebis . Eriväljaanne jõuab ka trükitult kõikide vallaelanike postkasti lähimatel päevadel. Kojuvedu alustatakse...

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja lõkke põletamisel tuleb tagada, et tuli ümbrusele ei leviks. Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses (väiksem lõke 8 m, suurem lõke 15 m), sest sädemed võivad lennata hoonele ja selle süüdata. Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest ja muust põlevmaterjalist ning piirata...

Ohutu lõkkepõletamise reeglid

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja lõkke põletamisel tuleb tagada, et tuli ümbrusele ei leviks. Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus...

Eriolukorra valitsuskomisjonis lepiti kokku täiendavad abinõud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks.   Avalikes kohtades nagu välistel mängu- ja spordiväljakutel, randadel, promenaadidel, tervise- ja matkaradadel ja siseruumides tuleb hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet, välja arvatud kodudes ja juhtudel, kui seda pole võimalik tagada. Avalikus kohas tohib koos...

Uued piirangud avalikes kohtades liikumisele

Eriolukorra valitsuskomisjonis lepiti kokku täiendavad abinõud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks.   Avalikes kohtades nagu välistel mängu- ja spordiväljakutel, randadel,...

Luunja vallavolikogu istung toimub 26. märtsil algusega kell 13.00 kinnisena Luunja vallamajas e-istungina VOLIS-e keskkonnas. Volikogu esimehe otsus  26. märtsi Luunja Vallavolikogu istungi kinniseks kuulutamine OTSUS Päevakord: 1. VOLIS-e kasutuselevõtt volikogu istungite läbiviimiseks. Ettekanne Kaire Vahejõe, kaasettekanne Aime Koor. eelnõu ...

Luunja vallavolikogu istung toimub 26. märtsil algusega kell 13.00 kinnisena Luunja vallamajas e-istungina VOLIS-e keskkonnas.

Luunja vallavolikogu istung toimub 26. märtsil algusega kell 13.00 kinnisena Luunja vallamajas e-istungina VOLIS-e keskkonnas. Volikogu esimehe otsus  26. märtsi Luunja Vallavolikogu...

Luunja Vallavalitsus otsustas vabastada seoses eriolukorraga alates 16.03.2020 kuni 01.05.2020 lapsevanemad kohatasu maksmisest Luunja valla lasteaedades. Samuti otsustati kompenseerida eralastehoidudele saamata jääva kohatasu maksumus lapsehoiukohta kasutavate Luunja valla lapsevanemate eest.

Luunja vald vabastab vanemad 1. maini lasteaia kohatasust

Luunja Vallavalitsus otsustas vabastada seoses eriolukorraga alates 16.03.2020 kuni 01.05.2020 lapsevanemad kohatasu maksmisest Luunja valla lasteaedades. Samuti otsustati kompenseerida...

    Luunja valla lasteaedades on riiklikest korraldustest tulenevalt kehtestatud järgmised reeglid: Ülevallalist valverühma ei moodustata. Alates 23. märtsist tagavad valla lasteaiad vajaduse korral hoiu oma nimistu lastele, kelle perel on erakorralise töö tõttu vajadus minna tööle, s.h lasteaia lahtiolekuaegade välisel perioodil (nädalavahetus,...

Luunja valla lasteaiad tagavad 23. märtsist vajaduse korral hoiu ööpäevaringselt

    Luunja valla lasteaedades on riiklikest korraldustest tulenevalt kehtestatud järgmised reeglid: Ülevallalist valverühma ei moodustata. Alates 23....

Viiruspuhangu laialdane levik on näidanud, et kelmid end eriolukorrast heidutada ei lase. Nii on mitmete riikide politseinikud saanud teateid võimalikest telefonikelmustest, andmepüügist ja desinfitseerimisteenuse pakkumistest, kus kurjategijad kasutavad koroonaviiruse ettekäänet, et inimestelt raha välja petta. Paraku on ka Eestis läinud päevil sagenenud kõned eeskätt üksi ja...

Politsei hoiatab viirusepuhangut ära kasutavate kelmide eest

Viiruspuhangu laialdane levik on näidanud, et kelmid end eriolukorrast heidutada ei lase. Nii on mitmete riikide politseinikud saanud teateid võimalikest telefonikelmustest, andmepüügist ja...

Kauplus on avatud: Esmaspäev kuni laupäev 10 -18 Pühapäev 10-16

Luunja kaupluse lahtiolekuajad on muutunud!

Kauplus on avatud: Esmaspäev kuni laupäev 10 -18 Pühapäev 10-16

Klikka siia et lugeda Kodu Uudiste veebilehte

Ilmunud on märtsikuu Kodu Uudised!

Klikka siia et lugeda Kodu Uudiste veebilehte

Avatud on alla lihthanke piirmäära jääv hange Lohkva Lasteaia mänguatraktsiooni „Liivalaev"  soetamise ja paigalduse teostaja leidmiseks. Hanke eest vastutav isik on Tea Pendla (51988835, lasteaed@lohkva.edu.ee) vaata pakkumuskutset siit Hanke tähtaeg on pikendatud: uus tähtaeg on 31. märts 2020. Pakkumuskutse on täiendamisel.  Pakkumused palume esitada...

Pakkumiskutse Lohkva Lasteaia mänguatraktsioon "Liivalaev" hinnapakkumiseks

Avatud on alla lihthanke piirmäära jääv hange Lohkva Lasteaia mänguatraktsiooni „Liivalaev"  soetamise ja paigalduse teostaja leidmiseks. Hanke eest vastutav isik on Tea Pendla...

Luunja vald osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" aastatel 2018-2023, mille raames kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks. Eluruume kohandatakse ühel erivajadusega Luunja valla elanikul.   Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi...

Projekt "puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" aastal 2020

Luunja vald osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" aastatel 2018-2023, mille raames kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele...

Luunja vallavalitsus palub jälgida oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile. Palume hoida kontakti telefoni teel oma üksi elavate eakate sugulaste ja tuttavatega, et saada ülevaade nende olukorrast. Luunja vallavalitsus on valmis pakkuma abivajajatele suuremas...

Head Luunja valla elanikud!

Luunja vallavalitsus palub jälgida oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste...

Täna kogunes Luunja valla kriisikomisjon, kus otsustati vastavalt Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorrale peatada valla raamatukogude, noortekeskuste, kultuuri- ja vabaajakeskuse, huvi- ja spordiringide tegevus kuni  31.03.2020. Järgmine kriisikoosolek toimub esmaspäeval, 16. märtsil ning vajadusel tehakse koheselt uued otsused. Kriisikomisjoni ettepanekul otsustas...

Luunja vallas kehtivad piirangud seoses nakkushaiguse leviku tõkestamisega

Täna kogunes Luunja valla kriisikomisjon, kus otsustati vastavalt Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorrale peatada valla raamatukogude, noortekeskuste, kultuuri- ja vabaajakeskuse,...

Vabariigi Valitsuse korraldusega on alates 16. märtsist peatatud tavapärane õppetöö koolides ning viidud see üle kaug- ja koduõppevormile. Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust ja nende sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Koroonaviirus leviku tõkestamine Luunja Lasteaias Midrimaa Haridus- ja Teadusministeeriumi otsus on hetkel, et lasteaiad jäävad avatuks. Meie lasteaia...

Luunja valla haridusasutuste tegevus viiruse leviku tõkestamisel

Vabariigi Valitsuse korraldusega on alates 16. märtsist peatatud tavapärane õppetöö koolides ning viidud see üle kaug- ja koduõppevormile. Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust ja nende sulgemine...

Arvestades asjaolu, et ilmastikuolude tõttu on teede konstruktsioon oluliselt nõrgenenud ja vältimaks Luunja valla avalikult kasutatavate kohalike teede ja teerajatiste kahjustamist raskeveokite poolt, on Luunja Vallavalitsuse 11.03.2020 korraldusega nr 83 kehtestatud alates 12. märtsist 2020 Luunja valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel liikluspiirang...

Liikluspiirangu kehtestamine Luunja valla kohalikel teedel

Arvestades asjaolu, et ilmastikuolude tõttu on teede konstruktsioon oluliselt nõrgenenud ja vältimaks Luunja valla avalikult kasutatavate kohalike teede ja teerajatiste kahjustamist raskeveokite...

Valimisliit Luunja  ja erakond Isamaa poolt volikogu esimehe kandidaadiks esitatud Kaire Vahejõe poolt hääletas kaheksa volinikku. Valilmisliit Uus Luunja esitas volikogu esimehe kandidaadiks Aare Songe, keda toetas kuus volikogu liiget. Senine koalitsioon lõppes kui 27. veebruari volikogu istungil esitati umbusaldusavaldused volikogu esimehele Radž Saukile, vallavalitsuse...

Luunja vallavolikogu valis esimeheks Kaire Vahejõe

Valimisliit Luunja  ja erakond Isamaa poolt volikogu esimehe kandidaadiks esitatud Kaire Vahejõe poolt hääletas kaheksa volinikku. Valilmisliit Uus Luunja esitas volikogu esimehe...