Imeliste aastate koolitus on maailmas hinnatud vanemlusprogramm, mis käsitleb muu hulgas teemasid, kuidas kehtestada lapsele piire ja reegleid, õpetada tunnetega toimetulemist, lahendada konflikte ja stressiga toime tulla. Koolitus algab 5. septembril ja kesteb detsembri keskpaigani (kell 14:40-16:30) Luunja Kultuuri Vabaajakeskuse ruumides, osasid teemasid käsitletakse ka...

Luunja vald kutsub osalema Imeliste aastate koolitusele, mis on mõeldud 2-8aastaste laste vanematele

Imeliste aastate koolitus on maailmas hinnatud vanemlusprogramm, mis käsitleb muu hulgas teemasid, kuidas kehtestada lapsele piire ja reegleid, õpetada tunnetega toimetulemist, lahendada...

Luunja Vallavalitsus ootab oma sõbraliku meeskonnaga liituma nutikat, positiivse ellusuhtumisega bilansivõimelist raamatupidajat.

Avalik konkurss pearaamatupidaja leidmiseks

Luunja Vallavalitsus ootab oma sõbraliku meeskonnaga liituma nutikat, positiivse ellusuhtumisega bilansivõimelist raamatupidajat.

OÜ Giga Ehitus alustab reedel, 12.08 kell 8.00 soojustrassi avariitöödega Soojuse tee 13 kõrval. Tööde ajaks suletakse üks sõidurada Soojuse teel, liiklus jääb alles mõlemas suunas.

Soojustrassi avariitööd Lohkvas

OÜ Giga Ehitus alustab reedel, 12.08 kell 8.00 soojustrassi avariitöödega Soojuse tee 13 kõrval. Tööde ajaks suletakse üks sõidurada Soojuse teel, liiklus jääb alles mõlemas suunas.

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Luunja Vallavalitsus kohanime määramise eelnõu ning selle asendiplaani. Luunja Vallavalitsuse 13. juuli 2022 korraldusega nr 236 kehtestatud Ridaküla tee 14 ja Ridaküla tee 16 maaüksuste detailplaneeringu alusel kavandab Luunja Vallavalitsus Lohkva külas detailplaneeringus kavandatud liikluspinnale määrata kohanimeks Pärli tee . ...

Lohkva külas Pärli tee kohanime määramine

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Luunja Vallavalitsus kohanime määramise eelnõu ning selle asendiplaani. Luunja Vallavalitsuse 13. juuli 2022 korraldusega nr 236...

Põllumajandus- ja Toiduamet viib 26.08.2022 läbi lemmikloomade vaktsineerimise kampaania Luunja ja Kastre vallas.

Tasuta koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu Luunjas

Põllumajandus- ja Toiduamet viib 26.08.2022 läbi lemmikloomade vaktsineerimise kampaania Luunja ja Kastre vallas.

Luunja Vallavolikogu on kutsunud kokku erakorralise istungi, mis toimub teisipäeval, 9. augustil kell 12 Luunja vallamajas. Viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Erakorraline volikogu istung

Luunja Vallavolikogu on kutsunud kokku erakorralise istungi, mis toimub teisipäeval, 9. augustil kell 12 Luunja vallamajas. Viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Maailmakoristuspäev toimub tänavu 17. septembril. Osalema on oodatud kõik: koolid, lasteaiad, ettevõtted ja töökollektiivid, sõpruskonnad, pered, seltsid ja rühmitused ning üksikkoristajad.

Suitsukoni kampaania "Vabandust, teil kukkus midagi"

Maailmakoristuspäev toimub tänavu 17. septembril. Osalema on oodatud kõik: koolid, lasteaiad, ettevõtted ja töökollektiivid, sõpruskonnad, pered, seltsid ja rühmitused ning üksikkoristajad.

AS Emajõe Veevärk annab teada, et vastavalt Konkurentsiameti tehtud otsusele kehtestatakse AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna klientidele alates 01.09.2022 uued teenuste hinnad.

Muutuvad AS Emajõe Veevärk teenuste hinnad

AS Emajõe Veevärk annab teada, et vastavalt Konkurentsiameti tehtud otsusele kehtestatakse AS Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna klientidele alates 01.09.2022 uued teenuste hinnad.

Luunja mõisapäevade raames toimuval puhkeala avatseremoonial kõlab stardipauk reedel, 29. juulil kell 17, mil vaatemängulises ujumisvõistluses võtavad mõõtu valla võistkonnad.

Luunja puhkeala avatakse lustliku ujumisvõistlusega

Luunja mõisapäevade raames toimuval puhkeala avatseremoonial kõlab stardipauk reedel, 29. juulil kell 17, mil vaatemängulises ujumisvõistluses võtavad mõõtu valla võistkonnad.

Seoses Luunja mõisapäevade üritustega ja triatlonivõistlusega on Luunja jõesadama slipp ja parkla ajavahemikul 29.-31. juuli suletud. Vabandame ebameeldivuste pärast!

Liikluskoralduse muudatused sadamas 29.-31. juulil

Seoses Luunja mõisapäevade üritustega ja triatlonivõistlusega on Luunja jõesadama slipp ja parkla ajavahemikul 29.-31. juuli suletud. Vabandame ebameeldivuste pärast!

Lehe veebiväljaannet loe siin .

Loe värsket valla infolehte

Lehe veebiväljaannet loe siin .

Planeeringuala hõlmab Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja 16 kinnistuid suurusega kokku ca 2 ha. Planeeringuga kavandatakse 2 üksikelamu maa krunti olemasolevatele hoonetele ja 8 uut üksikelamu maa krunti, millele antakse ehitusõiguse üksikelamu ja abihoone rajamiseks. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju.   Luunja...

Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja Ridaküla tee 16 maaüksuste detailplaneeringu

Planeeringuala hõlmab Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja 16 kinnistuid suurusega kokku ca 2 ha. Planeeringuga kavandatakse 2 üksikelamu maa krunti olemasolevatele hoonetele ja 8 uut üksikelamu maa...

Avalikus kasutuses olevate hoonete vahele rajatakse kiire internetiühenduse võrk, mis on sõltumatu teenusepakkujatest ning võimaldab tulevikus osta soodsama hinnaga sideteenust.

Valla omandis olevad hooned saavad kiire internetiühenduse

Avalikus kasutuses olevate hoonete vahele rajatakse kiire internetiühenduse võrk, mis on sõltumatu teenusepakkujatest ning võimaldab tulevikus osta soodsama hinnaga sideteenust.

Planeeringu eesmärk on kaaluda planeeringualale võimalusi üksikelamu kruntide moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on 4.65 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja mürahinnang, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.   Luunja vallavolikogu...

Luunja Vallavolikogu on algatanud Põvvatu külas Variku (43201:001:0509) maaüksuse detailplaneeringu koostamise

Planeeringu eesmärk on kaaluda planeeringualale võimalusi üksikelamu kruntide moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on 4.65 ha. Vajalik...

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi Maasika katastriüksusele üksikelamu kruntide moodustamiseks ning Kaariku tee 2 üldkasutatava maa krundi suurendamist ja kujundamist avalikuks puhkealaks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,3 ha Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja mürahinnang, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu...

Luunja Vallavolikogu on algatanud Kakumetsa külas Maasika (43201:001:2354) ja Kaariku tee 2 (43201:001:0274) maaüksuste detailplaneeringu koostamise

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi Maasika katastriüksusele üksikelamu kruntide moodustamiseks ning Kaariku tee 2 üldkasutatava maa krundi suurendamist ja kujundamist avalikuks puhkealaks....

Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda planeeringualale võimalusi ärimaa kruntide moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks ärihoonetele. Planeeringuala suurus on ca 2,13 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja muinsuskaitse eritingimused, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.   Luunja...

Luunja Vallavalitsus on lõpetanud 2008. a algatatud Põltsamaa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Põltsamaa (43201:001:1161) maaüksuse maa-ala lõunaosas ja lähialal uue detailplaneeringu koostamise.

Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda planeeringualale võimalusi ärimaa kruntide moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks ärihoonetele. Planeeringuala suurus on ca 2,13 ha. Vajalik on...

Laborianalüüside tulemuste järgi on väliujula vesi inimeste tervisele ohutu. Escherichia coli (nn kolibakter) 24 (lubatud piirsisaldus 1000). Enterokokid 18 (lubatud piirsisaldus 100).

Luunja väliujula suplusvesi on hea kvaliteediga

Laborianalüüside tulemuste järgi on väliujula vesi inimeste tervisele ohutu. Escherichia coli (nn kolibakter) 24 (lubatud piirsisaldus 1000). Enterokokid 18 (lubatud piirsisaldus 100).

Eterniidi tasuta ära anda soovijal tuleb esitada taotlus hiljemalt 20. juuliks. Äravedu toimub septembrikuus.

Luunja vald korraldab kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmete kogumise

Eterniidi tasuta ära anda soovijal tuleb esitada taotlus hiljemalt 20. juuliks. Äravedu toimub septembrikuus.

Pakkumused kaupluseruumide üürile võtmiseks esitada hiljemalt 1. augustiks 2022 e-posti aadressile vald@luunja.ee.

Luunja vald kuulutab välja konkursi kaupluseruumide üürile andmiseks

Pakkumused kaupluseruumide üürile võtmiseks esitada hiljemalt 1. augustiks 2022 e-posti aadressile vald@luunja.ee.

Sel nädalal alustas Rehe Ehitus OÜ vana pumbamaja rekonstrueerimist näitusepaviljoniks-kellatorniks.

Algasid vana pumbamaja rekonstrueerimistööd

Sel nädalal alustas Rehe Ehitus OÜ vana pumbamaja rekonstrueerimist näitusepaviljoniks-kellatorniks.