Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Luunja Vallavolikogu novembrikuu istung toimub 30.11.2022 algusega kell 13

Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Seoses Luunja lasteaia ehitustöödega on planeeritud reedeks, 25. novembriks soojakatkestus, mis puudutab Puiestee 3, Puiestee 28, Uus 2, Uus 3 ja Uus 5 tarbimiskohti.

Reedel, 25. novembril kell 9–16 on Puiestee ja Uue tänava majades soojakatkestus

Seoses Luunja lasteaia ehitustöödega on planeeritud reedeks, 25. novembriks soojakatkestus, mis puudutab Puiestee 3, Puiestee 28, Uus 2, Uus 3 ja Uus 5 tarbimiskohti.

Lehe digiversiooni loe siin.

Loe värsket valla infolehte

Lehe digiversiooni loe siin.

Luunja Vallavalitsus on otsustanud lõpetada Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse keldrikorruse ruumides tegutsenud toitlustuskoha „Kapteni Kelder“ tegevuse alates 11.11.2022.

Kapteni Kelder lõpetab tegevuse

Luunja Vallavalitsus on otsustanud lõpetada Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse keldrikorruse ruumides tegutsenud toitlustuskoha „Kapteni Kelder“ tegevuse alates 11.11.2022.

2023. aasta kaasavasse eelarvesse laekus kaks ettepanekut.

Luunja valla kaasava eelarvega rajatakse Kabina küla tervise- ja matkarada

2023. aasta kaasavasse eelarvesse laekus kaks ettepanekut.

Palume teie abi Luunja kellatorni näituse loomisel.

Head Luunja elanikud, sõbrad ja ajaloohuvilised!

Palume teie abi Luunja kellatorni näituse loomisel.

Noortegarantii tugisüsteemiga liitus tänavu sügisel esmakordselt 73 kohalikku omavalitsust, kelle nimekirjadest tuli välja enam kui 12 000 mitteõppivat ja -töötavat noort. Võrreldes varasemaga on tõusnud gümnaasiumiharidusega noorte osakaal.

Noortegarantii tugisüsteemiga liitus esmakordselt 73 kohalikku omavalitsust

Noortegarantii tugisüsteemiga liitus tänavu sügisel esmakordselt 73 kohalikku omavalitsust, kelle nimekirjadest tuli välja enam kui 12 000 mitteõppivat ja -töötavat noort. Võrreldes varasemaga on tõusnud gümnaasiumiharidusega noorte osakaal.

Pilka küla joogivees on tuvastatud colilaadseid baktereid. Vett ei soovitata ilma keetmata juua. Kohalik vee-ettevõtja Emajõe Veevärk AS tegeleb probleemi lahendamise ja reostuse likvideerimisega ning on teavitanud ka kõiki oma kliente, keda see probleem puudutab.

Oluline teavitus!

Pilka küla joogivees on tuvastatud colilaadseid baktereid. Vett ei soovitata ilma keetmata juua. Kohalik vee-ettevõtja Emajõe Veevärk AS tegeleb probleemi lahendamise ja reostuse...

Sinu töö eesmärgiks on vastutada dokumendihalduse ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamise eest Luunja vallas.

Luunja Vallavalitsus otsib teabehaldusspetsialisti

Sinu töö eesmärgiks on vastutada dokumendihalduse ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamise eest Luunja vallas.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,24 ha. Planeeringualale moodustatakse üks elamumaa krunt suurusega 11 649 m², millele antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks ehitusaluse pindalaga kokku kuni 450 m², kõrgusega kuni 9 m. Riigitee äärde on kavandatud kergliiklusmaa sihtotstarbega krunt perspektiivse kergliiklustee rajamise võimaldamiseks.  Planeering on...

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Sirgu külas Hundiuru maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,24 ha. Planeeringualale moodustatakse üks elamumaa krunt suurusega 11 649 m², millele antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks...

Sooviavaldus ja CV palume saata hiljemalt 9. novembriks 2022 e-posti aadressil uuve.jakimainen@midrimaa.edu.ee

Luunja lasteaed Midrimaa otsib õpetajat, õpetaja abi ja tugiisikut

Sooviavaldus ja CV palume saata hiljemalt 9. novembriks 2022 e-posti aadressil uuve.jakimainen@midrimaa.edu.ee

Tänaseks on valminud Tartumaa arengustrateegia 2040 eelnõu, mille avalik väljapanek toimub ajavahemikul 27.10.2022–10.11.2022. Strateegia eelnõuga saab tutvuda Tartumaa Omavalitsuste Liidu veebilehel.

Tartumaa arengustrateegia 2040 avalik väljapanek

Tänaseks on valminud Tartumaa arengustrateegia 2040 eelnõu, mille avalik väljapanek toimub ajavahemikul 27.10.2022–10.11.2022. Strateegia eelnõuga saab tutvuda Tartumaa Omavalitsuste Liidu veebilehel.

Kui oled tööturult eemal olnud 6 kuud või kauem ja hetkel ei õpi (või oled töötanud viimase 6 kuu jooksul kuni 30 päeva), siis tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL „Teadlikult tööellu". Koolitusel ja tööklubis (100 tundi + 30 tundi) saad teada enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid. Vaata täpsemalt SIIN .

Tartus algab 2. novembril koolitus ,,Teadlikult tööellu”

Kui oled tööturult eemal olnud 6 kuud või kauem ja hetkel ei õpi (või oled töötanud viimase 6 kuu jooksul kuni 30 päeva), siis tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL „Teadlikult tööellu". ...

Foto oma isast palub ERM saata 5. novembriks e-adressil reet.mark@erm.ee.

Eesti Rahva Muuseum ootab kõikide isade fotosid 13. novembril avanevale isadele pühendatud näitusele

Foto oma isast palub ERM saata 5. novembriks e-adressil reet.mark@erm.ee.

Planeeringuala suurus on 6, 09 ha. Planeeringuga nähakse ette maaüksusele üks täiendav ehituskrunt Pos 2 suurusega 26 107 m², millele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Krundil Pos 1 suurusega 33 685 m² säilib olemasolev hoonetus. Riigi tee äärde on kavandatud kergliiklusteele eraldi krunt. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga.  Planeeringuga ei...

Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Sirgu külas Tamme (43201:002:0171) maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on 6, 09 ha. Planeeringuga nähakse ette maaüksusele üks täiendav ehituskrunt Pos 2 suurusega 26 107 m², millele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks....

Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Luunja Vallavolikogu oktoobrikuu istung toimub 27.10 algusega kell 15.00

Istungist tehakse avalik ülekanne Microsoft Teams-i vahendusel, viide istungi ülekandele lisatakse valla kodulehele vahetult enne istungi algust.

Arvamusrännaku arutelude eesmärk on kutsuda novembrikuu jooksul inimesi igas Eestimaa paigas arutlema teemade üle, mille lahendamisele kaasa aitamisega saame üheskoos muuta Eesti elu paremaks.

Riigikantselei kutsub kõiki Eesti elanikke osalema arvamusrännakul

Arvamusrännaku arutelude eesmärk on kutsuda novembrikuu jooksul inimesi igas Eestimaa paigas arutlema teemade üle, mille lahendamisele kaasa aitamisega saame üheskoos muuta Eesti elu paremaks.

Pajula tee 2 lasteaiahoone aia taha ja aia sisse istutatakse täna-homme suuri mitmemeetriseid puid.

Oktoober toob Pajula tee lasteaia juurde puid ja põõsaid

Pajula tee 2 lasteaiahoone aia taha ja aia sisse istutatakse täna-homme suuri mitmemeetriseid puid.

Luunja vallas Lohkva külas asuva  kohaliku tee (nimetus: Soojuse tee, teeregistri number: 4320079) äärde on rajatud uus bussipeatus. Kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 5 alusel peab ühissõidukipeatusele määrama kohanime.  Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Luunja Vallavalitsus kohanime määramise eelnõu ning selle asendiplaani. Eelnõu kohta on võimalik...

Lohkva külas asuvale bussipeatusele kohanime määramine (Soojuse tee)

Luunja vallas Lohkva külas asuva  kohaliku tee (nimetus: Soojuse tee, teeregistri number: 4320079) äärde on rajatud uus bussipeatus. Kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 5 alusel peab...

Ootame jätkuvalt ettepanekuid kaasavasse eelarvesse. 2023. aastal on kaasava eelarve suuruseks 40 000 eurot ja ettepanekuid saavad esitada kõik Luunja vallaga seotud inimesed või asutused. Ettepanekuid ootame 18. oktoobrini 2022.

Räägi kaasa valla eelarve kujundamisel!

Ootame jätkuvalt ettepanekuid kaasavasse eelarvesse. 2023. aastal on kaasava eelarve suuruseks 40 000 eurot ja ettepanekuid saavad esitada kõik Luunja vallaga seotud inimesed või asutused. Ettepanekuid ootame 18. oktoobrini 2022.