Kohanime määramise eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 19. augustini 2021.

Bussipeatusele kohanime määramine Lohkva külas (Akvarelli)

Kohanime määramise eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 19. augustini 2021.

Kõigil huvilistel on võimalus näitust külastada igal tööpäeval vahemikus 8.00-16.30. Ootame teid vallamajas!

Täna avati vallamajas Navitrolla näitus ,,Kes tähti ei tunne saab komeediga vastu pead”.

Kõigil huvilistel on võimalus näitust külastada igal tööpäeval vahemikus 8.00-16.30. Ootame teid vallamajas!

Palun saada oma sooviavaldus ja CV hiljemalt 8.augustiks e-posti aadressile lasteaed@luunja.ee, lisainfo 53407693.

Luunja lasteaed Midrimaa otsib õpetajat

Palun saada oma sooviavaldus ja CV hiljemalt 8.augustiks e-posti aadressile lasteaed@luunja.ee, lisainfo 53407693.

Seoses algavate Luunja mõisapäevadega on 29.07.-01.08. Luunja sadamaala, k.a slipi kasutamine suletud. Jalgsi on ligipääs veesõidukitele tagatud.

Liikluskorralduse muudatus

Seoses algavate Luunja mõisapäevadega on 29.07.-01.08. Luunja sadamaala, k.a slipi kasutamine suletud. Jalgsi on ligipääs veesõidukitele tagatud.

Arvestades ilmastikuprognoosi, Ilmateenistuse poolt peetavat tuleohukaarti, tuleohu kõrget taset ja piirkondlikku metsa- ja maastikutulekahjude esinemissagedust ning tuleohutuse seaduse § 16 lg 1 punkte 1-4 kehtestas Päästeamet tuleohtliku aja Tartu, Pärnu, Jõgeva, Lääne-Viru, ja Ida-Viru maakondades.   Nimetatud maakondades on tuleohtlikul ajal metsa- ja muu taimestikuga ning...

Päästeamet kehtestas Tartumaal tuleohtliku aja

Arvestades ilmastikuprognoosi, Ilmateenistuse poolt peetavat tuleohukaarti, tuleohu kõrget taset ja piirkondlikku metsa- ja maastikutulekahjude esinemissagedust ning tuleohutuse seaduse § 16 lg...

Haigestumine koroonaviirusesse on taas hakanud kiirelt tõusma. Kõigil, kes pole seda veel teinud, tasub end vaktsineerimisega viiruse eest kaitsta.

Luunja Vallavalitsus korraldab kõigile vaktsineerida soovijatele transpordi Tartu vaktsineerimiskeskusesse ja tagasi.

Haigestumine koroonaviirusesse on taas hakanud kiirelt tõusma. Kõigil, kes pole seda veel teinud, tasub end vaktsineerimisega viiruse eest kaitsta.

Seoses Vankri Tee taristu ehitamisega on 26.07.2021-31.08.2021 liikluseks suletud Ringraja tee lõigul Ratsu tee kuni Vankri tee. Kohalikele elanikele on tagatud juurdepääs kodudele.

Ringraja tee lõigul Ratsu tee kuni Vankri tee suletakse ajutiselt liiklusele

Seoses Vankri Tee taristu ehitamisega on 26.07.2021-31.08.2021 liikluseks suletud Ringraja tee lõigul Ratsu tee kuni Vankri tee. Kohalikele elanikele on tagatud juurdepääs kodudele.

Planeeringuga nähakse ette Ringraja tee 17 kinnisti jagamine kaheks üksikelamu maa krundiks suurustega 3424 m² ja 6348 m².  Säilitatakse olemasolev elamukompleks, täiendavalt antakse uuele ehituskrundile Pos 1 ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone rajamiseks. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. ...

Luunja vallavalitsus on kehtestanud Kakumetsa külas Ringraja tee 17 (43201:001:0690) maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuga nähakse ette Ringraja tee 17 kinnisti jagamine kaheks üksikelamu maa krundiks suurustega 3424 m² ja 6348 m².  Säilitatakse olemasolev elamukompleks, täiendavalt antakse uuele...

Planeeringuga muudetakse 2005. a kehtestatud Kulli kinnistu detailplaneeringut Kulliraja tee 3 maaüksuse osas, kus on kehtiva detailplaneeringuga antud ehitusõigus ühe elamu ja ühe abihoone rajamiseks, krundile on planeeritud väikese ulatusega hoonestusala. Käesoleva planeeringuga suurendatakse krundi hoonetusala, et võimaldada vabamalt valida hoonestuse paiknemist ja kuju ning antakse...

Luunja vallavalitsus ootab kirjalikke arvamusi Lohkva külas Kulliraja tee 3 maaüksuse detailplaneeringu eelnõu kohta

Planeeringuga muudetakse 2005. a kehtestatud Kulli kinnistu detailplaneeringut Kulliraja tee 3 maaüksuse osas, kus on kehtiva detailplaneeringuga antud ehitusõigus ühe elamu ja ühe abihoone...

Detailplaneeringualale kavandatakse auto müügi- ja teeninduskeskuse rajamine ning Kollu tee äärde kergliiklustee. Planeering teeb ettepaneku üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks. Planeeringu eskiisiga saab tutvuda ajavahemikul 02-31.08.2021 Luunja vallamajas ja Luunja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke...

Luunja vallavalitsus suunas avalikustamisele Lohkva külas Soojuse põik 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse

Detailplaneeringualale kavandatakse auto müügi- ja teeninduskeskuse rajamine ning Kollu tee äärde kergliiklustee. Planeering teeb ettepaneku üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks....

Planeeringuga kavandatakse Kitsevälja maaüksusele üks pereelamu maa krunt suurusega 1 ha, mille antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lisaks on ette nähtud transpordimaa krunt juurdepääsuteele. Planeering teeb ettepaneku üldplaneeringu muutmiseks. Planeeringu eskiisiga saab tutvuda ajavahemikul 02-31.08.2021 Luunja vallamajas ja Luunja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku...

Luunja vallavalitsus suunas avalikustamisele Savikoja külas Kitsevälja maaüksuse osaala detailplaneeringu eskiislahenduse

Planeeringuga kavandatakse Kitsevälja maaüksusele üks pereelamu maa krunt suurusega 1 ha, mille antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lisaks on ette nähtud transpordimaa krunt...

Kodu Uudiste toimetus ootab materjale järgmise numbri jaoks 2. augustiks kella 16.00-ks aadressil ajaleht@luunja.ee.

Loe värsket valla infolehte

Kodu Uudiste toimetus ootab materjale järgmise numbri jaoks 2. augustiks kella 16.00-ks aadressil ajaleht@luunja.ee.

8. juuli õhtul või ööl vastu 9. juulit varastati rajatava Luunja jõesadama puhkealalt tiigi kõrvalt laudtee ehitamiseks mõeldud terrassilauad. Kõik vihjed/tähelepanekud võimalike tunnistajate poolt palume edastada piirkonnakonstaablile numbril 5330 7105 või e-postil argo.laats@politsei.ee.

Jõesadama puhkealalt varastati terrassilauad

8. juuli õhtul või ööl vastu 9. juulit varastati rajatava Luunja jõesadama puhkealalt tiigi kõrvalt laudtee ehitamiseks mõeldud terrassilauad. Kõik vihjed/tähelepanekud võimalike tunnistajate poolt palume edastada piirkonnakonstaablile numbril 5330 7105 või e-postil argo.laats@politsei.ee.

Palume ettepanekud esitada hiljemalt 02.08.2021 e-posti aadressile vald@luunja.ee.
Täna on kuni kella 18.00-ni Kantsi tee truubi remonttööde tõttu suletud. Tähistatud ümbersõit Lalli-Sooranna tee ja Sooranna tee kaudu.  

Liikluskorralduse muudatus

Täna on kuni kella 18.00-ni Kantsi tee truubi remonttööde tõttu suletud. Tähistatud ümbersõit Lalli-Sooranna tee ja Sooranna tee kaudu.  

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale ühe- ja kahepereelamu maa kruntide moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist. Planeeringuala hõlmab Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja 16 kinnistuid suurusega kokku ca 2 ha. Vajadusel on lubatud planeeringuala laiendada juurdepääsutee planeerimiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan,...

Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Ridaküla tee 14 ja Ridaküla tee 16 maaüksuste detailplaneeringu koostamise

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringualale ühe- ja kahepereelamu maa kruntide moodustamiseks ja kruntidele ehitusõiguse andmist. Planeeringuala hõlmab Lohkva külas Ridaküla tee 14...

Planeeringu eesmärk on kaaluda planeeringualale võimalusi ühe üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja  ehitusõiguse andmist üksikelamule ja abihoonetele. Planeeringuala hõlmab Luunja vallas Kavastu külas Päikse (43203:002:0138)  kinnistut suurusega 8094 m². Vajadusel on lubatud planeeringuala laiendada juurdepääsutee planeerimiseks.  Vajalik on koostada detailplaneeringu ala...

Luunja Vallavolikogu on algatanud Kavastu külas Päikse (43203:002:0138) maaüksuse detailplaneeringu koostamise

Planeeringu eesmärk on kaaluda planeeringualale võimalusi ühe üksikelamu maa krundi moodustamiseks ja  ehitusõiguse andmist üksikelamule ja abihoonetele. Planeeringuala hõlmab Luunja vallas...

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maa-alale äri- ja laohoonete rajamiseks. Planeeringuala hõlmab Luunja vallas Lohkva külas Miili (43201:001:1151) maaüksust suurusega 10976 m². Planeeringuala piiri ja suurust võib muuta seoses juurdepääsuteede planeerimisega. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja muinsuskaitse eritingimused, täiendavate...

Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Miili (43201:001:1151) maaüksuse detailplaneeringu koostamise

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maa-alale äri- ja laohoonete rajamiseks. Planeeringuala hõlmab Luunja vallas Lohkva külas Miili (43201:001:1151) maaüksust suurusega 10976 m²....

Mängus on 108 põnevat küsimust Luunja valla kohta läbi ajaloo ning on kasutatav ka koos lauamänguga „Eesti mäng“.

Luunja vallal valmis 30. sünnipäevaks „Eesti mängu“ sarja kuuluv kaardimäng „Luunja vald“

Mängus on 108 põnevat küsimust Luunja valla kohta läbi ajaloo ning on kasutatav ka koos lauamänguga „Eesti mäng“.

Seoses Lohkva külas Valguse tee 4 toimuvate ehitusmaterjalide tõstetöödega (kraanatööd) on 05.07.2021 alates 9.00 kuni 14.00 Valguse tee liikluseks suletud liikluskorralduse skeemil näidatud lõigus. Vaata ka: Liikluskorralduse skeem .

Liikluskorralduse muudatus

Seoses Lohkva külas Valguse tee 4 toimuvate ehitusmaterjalide tõstetöödega (kraanatööd) on 05.07.2021 alates 9.00 kuni 14.00 Valguse tee liikluseks suletud liikluskorralduse skeemil näidatud...