SA Luunja Jõesadam kutsub esitama pakkumusi Kantsi silla puitosade väljavahetamisele, ehk uue silla valmistamisele, viimistlusele ja paigaldusele vastavalt projektile. Pakkumused palume esitada vastavalt projektile ning koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektroonselt e-postile sadam@luunja.ee hiljemalt 15. augustiks 2020, kell 11:00 . Lepingu täitmise tähtpäev: alates...

Pakkumiskutse uue Kantsi silla ehitamiseks

SA Luunja Jõesadam kutsub esitama pakkumusi Kantsi silla puitosade väljavahetamisele, ehk uue silla valmistamisele, viimistlusele ja paigaldusele vastavalt projektile. Pakkumused palume...

NELJAPÄEV, 30. juuli  KODUKOHVIKUTE ÖÖ 18.00 Lohkva külas, Kiu talus Kapell Lustre, Lohkva laste laulumaa, öökino, film „Salmonid" REEDE, 31, juuli LUULEPÄEV Ratsavõistlus „Luunja Karikas" (Luunja ratsabaasi liivaväljakul) Fotonäitus „Luunja Karikas 40 aasta jooksul" 16.00 Leonhard Lapini näituse „Rütm ja meloodia" avamine (Luunja...

Luunja mõisapäevad 2020

NELJAPÄEV, 30. juuli  KODUKOHVIKUTE ÖÖ 18.00 Lohkva külas, Kiu talus Kapell Lustre, Lohkva laste laulumaa, öökino, film „Salmonid" REEDE, 31, juuli LUULEPÄEV ...

Luunja Vallavalitsus kutsub esitama pakkumusi Luunja vallas Luunja-Põvvatu kergliiklustee II etapi projekteerimisele põhiprojekti staadiumis, ca 1,25 km. Pakkumused palume esitada vastavalt projekteerimise lähteülesandes ja selle lisades esitatud tingimustele. Projekteerijal peab olema tegevusluba/pädevusega isik teede projekteerimise valdkonnas. Palume maksumuse esitada koos...

Pakkumiskutse Luunja-Põvvatu kergliiklustee II etapi projekteerimine põhiprojekti staadiumis

Luunja Vallavalitsus kutsub esitama pakkumusi Luunja vallas Luunja-Põvvatu kergliiklustee II etapi projekteerimisele põhiprojekti staadiumis, ca 1,25 km. Pakkumused palume esitada vastavalt...

Päevakord:   1. Volikogu määruse eelnõu „Kavastu Lasteaia põhimäärus" kinnitamine. Ettekanne Kadri Sõrmus Eelnõu 2. Kavastu Lasteaia ning Luunja Lasteaia Midrimaa ümberkorraldamine. Ettekanne Kadri sõrmus Eelnõu 3. Rõõmu külas Siku maaüksuse detailplaneeringu algatamine, detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine...

Luunja vallavolikogu istung toimub 23. juulil algusega kell 13.00 Luunja vallamajas

Päevakord:   1. Volikogu määruse eelnõu „Kavastu Lasteaia põhimäärus" kinnitamine. Ettekanne Kadri Sõrmus Eelnõu 2. Kavastu Lasteaia ning Luunja Lasteaia Midrimaa...

Lehe lugemiseks vajuta siia. Paberkandjal leht jõuab vallaelanike postkastidesse vahemikus 16.-19. juuli.

Ilmunud on juulikuu Kodu Uudised

Lehe lugemiseks vajuta siia. Paberkandjal leht jõuab vallaelanike postkastidesse vahemikus 16.-19. juuli.

Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel sai iga maakonna vald projekti raames 2 välikaarti. Meie omad on Luunja sadamas ja Emajõe-Suursoo keskuse juures. Lisaks paigaldati  MTÜ Peipsimaa Turismi  algatusel Luunjasse infoviidad, mis lähemate vaatamisväärsuste poole osutavad. Peipsimaa on koostööpiirkond , mis hõlmab Peipsi järve äärset ala alates Narva jõest ja Vasknarvast...

Luunja valda rikastati välikaartide ja infoviitadega

Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel sai iga maakonna vald projekti raames 2 välikaarti. Meie omad on Luunja sadamas ja Emajõe-Suursoo keskuse juures. Lisaks paigaldati  MTÜ...

08.06.2020 esitas Real Estate OÜ juhataja Reno Kangro projekteerimistingimuste taotluse,  millega taotletakse projekteerimistingimusi tee rajamiseks Vahtamäe tee 7 krundi kinnistul ja sellega seoses krundipiiride muutmiseks. Projekteerimistingimuste taotluses on välja toodud eesmärgiks tagada teega Nurme tee 8a kinnistule nõuetekohane juurdepääs. Nurme tee 8a omanik plaanib kinnistule...

Luunja vallavalitsus algatas Vahtramäe kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

08.06.2020 esitas Real Estate OÜ juhataja Reno Kangro projekteerimistingimuste taotluse,  millega taotletakse projekteerimistingimusi tee rajamiseks Vahtamäe tee 7 krundi kinnistul ja...

Pered, kes ei saanud vastuvõtule tulla, saavad oma lapse lusika kätte vallamajast. Järgmine hõbelusika vastuvõtt toimub selle aasta lõpus. Peagi avaldame kodulehel ka suvise beebipeo galerii!

Meie kõige pisemad kodanikud said täna kätte Luunja valla vapiga hõbelusikad!

Pered, kes ei saanud vastuvõtule tulla, saavad oma lapse lusika kätte vallamajast. Järgmine hõbelusika vastuvõtt toimub selle aasta lõpus. Peagi avaldame kodulehel ka suvise beebipeo...

Klikka siin et lugeda lehte veebis

Ilmunud on juunikuu Kodu Uudised

Klikka siin et lugeda lehte veebis

Luunja valla 2020. a eelarve täitmise aruanne 30. aprilli seisuga. Ettekanne Hille Luts Aruanne Luunja valla 2019. a konsolideeritud majandusaasta aruanne. Ettekanne Hille Luts, kaasettekanne Aare Anderson Majandusaasta aruanne ja lisamaterjal Revisjonikomisjoni aruanne 2019. a majandusaasta aruande kohta. Ettekanne Margo Lempu ...

Luunja vallavolikogu istung toimub 18. juunil algusega kell 13.00 Luunja vallamajas

Luunja valla 2020. a eelarve täitmise aruanne 30. aprilli seisuga. Ettekanne Hille Luts Aruanne Luunja valla 2019. a konsolideeritud majandusaasta aruanne. Ettekanne...

Luunja valla südames, Luunja keskväljakul asub vana päevinäinud pumbamaja , mis oma esialgset funktsiooni juba aastaid enam ei täida. Fotopannood püüavad maja üldilmet pisut parandada, kuid on selge, et pumbamaja hiilgeajad on jäänud enam kui 100 aasta tagusesse aega, mil puust rennide abil uuenduslikul moel vett jagas ning oma ülesandega väga hästi hakkama sai. Kadunud hiilguse...

Sihvakas kellatorn valla südamesse

Luunja valla südames, Luunja keskväljakul asub vana päevinäinud pumbamaja , mis oma esialgset funktsiooni juba aastaid enam ei täida. Fotopannood püüavad maja üldilmet pisut parandada, kuid on...

Riigi Ilmateenistus hoiatab, et täna on mitmel pool oodata äikesevihma, millega kaasnevad tuulepuhangud 15-25 m/s ja sajuhood 20-30 mm, kohati tuleb ka rahet.  Mandrile on antud teise taseme hoiatus.  Vaata värsket infot  bit.ly/hoiatus  ning ole valmis  elutähtsate teenuste katkestusteks!    

Päästeamet edastas hoiatuse seoses eelolevate päevade ilmastikuoludega.

Riigi Ilmateenistus hoiatab, et täna on mitmel pool oodata äikesevihma, millega kaasnevad tuulepuhangud 15-25 m/s ja sajuhood 20-30 mm, kohati tuleb ka rahet.  Mandrile on antud teise...

Luunja Lasteaed Midrimaa pälvis rahvusvahelise keskkonnaharidusprogrammi Roheline Kool tunnustuse. Sel aastal annab esmakordselt õppeasutustele Rohelised lipud sümboolselt üle president Kersti Kaljulaid. See väljapaistev tunnustus tõendab Luunja lasteaia Midrimaa edukat osalemist programmis ning kinnitab, et süsteemne ja terviklik keskkonnasäästlik mõtteviis on osa meie armsa lasteaia...

Luunja valla lasteaed Midrimaa pälvis rahvusvahelise tunnustuse

Luunja Lasteaed Midrimaa pälvis rahvusvahelise keskkonnaharidusprogrammi Roheline Kool tunnustuse. Sel aastal annab esmakordselt õppeasutustele Rohelised lipud sümboolselt üle president Kersti...

Luunja vallas esietendub juulikuus Henrik Visnapuu kirjutatud näidend "Keisri usk", mis räägib aastal 1845 toimunud sündmustest. Otsime lavakujunduseks vanaaegset talukraami: pinke, laudu, puidust ja savist nõusid; puidust õllekannusid; puust ämbrit; puidust kibu; pikka vana kööginuga; ahjuroopi; kukega jahipüssi; lehmalüpsipinki. ...

Üleskutse vallarahvale!

Luunja vallas esietendub juulikuus Henrik Visnapuu kirjutatud näidend "Keisri usk", mis räägib aastal 1845 toimunud sündmustest. Otsime lavakujunduseks vanaaegset talukraami: ...