Luunja Vallavolikogu 29.10.2020. a istungi info PÄEVAKORD ja lisamaterjalid

Luunja vallavolikogu istung toimub 29. oktoobril algusega kell 13.00 Luunja vallamajas

Luunja Vallavolikogu 29.10.2020. a istungi info PÄEVAKORD ja lisamaterjalid

Luunja Lasteaed Midrimaa ootab oma meeskonda lasteaiaõpetajat. Töö kirjeldus: õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja elluviimine, tegevuste eesmärgistamine ning analüüs, erivajaduste arvestamine. Tööle asumine esimesel võimalusel. Sooviavaldust ja CV-d ootame hiljemalt  29. oktoobriks 2020  e-posti aadressile  lasteaed@luunja.ee .  Lisainfo: lasteaia...

Luunja Lasteaed Midrimaa vajab õpetajat

Luunja Lasteaed Midrimaa ootab oma meeskonda lasteaiaõpetajat. Töö kirjeldus: õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja elluviimine, tegevuste eesmärgistamine ning analüüs, erivajaduste...

Teavitame Aiandi tee ja Hobunurme tee liikluspinna ruumikuju muutmisest ja Nurme põik liikluspinna kehtetuks tunnistamisest. Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Luunja Vallavalitsus kohanime määramise eelnõud ning nende asendiplaanid. Eenõude kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 6. novembrini 2020. Täpsemalt saate teadetega tutvuda siin .

Luunja Vallavalitsus on avalikustanud kohanime määramise eelteated

Teavitame Aiandi tee ja Hobunurme tee liikluspinna ruumikuju muutmisest ja Nurme põik liikluspinna kehtetuks tunnistamisest. Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Luunja...

Peamised tööülesanded: planeeringute elluviimise jälgimine; avalike rajatiste, võrkude ülevõtmise, omandamise korraldamine; arendajatega läbirääkimine, probleemide ja vaidluste lahendamine; arendajatega lepingute ettevalmistamine ja täitmise seire vaidlused; vajadusel ehitusõiguste korrigeerimine koostöös ehitusnõunikuga; kehtivate vananenud...

Luunja Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi arendusnõuniku ametikoha täitmiseks

Peamised tööülesanded: planeeringute elluviimise jälgimine; avalike rajatiste, võrkude ülevõtmise, omandamise korraldamine; arendajatega läbirääkimine, probleemide ja...

Lehe lugemiseks  vajuta siia.
Luunja vallas Lohkva kogukonnakeskuses toimub kolmel päeval tasuta koolitus, kust saab julgust mõelda oma hobist/ideest laiemalt ja avaramalt ning arendada see potentsiaalseks tuluallikaks. Koolitusest saavad osa võtta:  lapsega kodus vanemad; kuni 29-aastased inimesed kel on jäänud lõpetamata põhi-, kesk- või kutsekool; töötud vanuses 55+. Koolitused...

Tasuta ettevõtlikkuse programm "Hobist ärini"

Luunja vallas Lohkva kogukonnakeskuses toimub kolmel päeval tasuta koolitus, kust saab julgust mõelda oma hobist/ideest laiemalt ja avaramalt ning arendada see potentsiaalseks tuluallikaks. ...

Hea lapsevanem! Kui Teie laps käib 2020. aasta sügispoolaastal mõnes Tartu linnas tegutsevas huviringis, tuleb Teil oktoobrikuu jooksul Tartu linna SPOKUs kinnitada lapse osalemine. Kinnitus on aluseks Luunja valla poolt teie lapse eest makstava tegevustoetuse tasumiseks huviringile. Osaluse kinnitamiseks palun tegutsege järgnevalt: Minge veebiaadressile ...

Huviringis osalemise kinnitamine

Hea lapsevanem! Kui Teie laps käib 2020. aasta sügispoolaastal mõnes Tartu linnas tegutsevas huviringis, tuleb Teil oktoobrikuu jooksul Tartu linna SPOKUs kinnitada lapse osalemine. Kinnitus...

Luunja Lasteaed Midrimaa ootab oma meeskonda lasteaiaõpetajat. Töö kirjeldus: õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja elluviimine, tegevuste  eesmärgistamine ning analüüs, erivajaduste arvestamine. Tööle asumine esimesel võimalusel. Sooviavaldust ja CV-d ootame 6. oktoobriks 2020. a e-posti aadressile: lasteaed@luunja.ee Lisainfo: 5340 7693

Luunja Lasteaed Midrimaa vajab õpetajat

Luunja Lasteaed Midrimaa ootab oma meeskonda lasteaiaõpetajat. Töö kirjeldus: õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja elluviimine, tegevuste  eesmärgistamine ning analüüs, erivajaduste...

  1. Savikoja külas Metsandiku maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne Evelin Karjus Eelnõu ja lisamaterjal 2. Luunja alevikus Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine. Ettekanne Evelin Karjus Eelnõu ja lisamaterjal ...

Luunja vallavolikogu 24.09.2020 istung

  1. Savikoja külas Metsandiku maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne Evelin Karjus Eelnõu ja lisamaterjal ...

Oktoobris on aeg esitada taotlusi omaalgatusprojektide toetuseks ja tegevustoetuseks . Omaalgatuslike projektide toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 18. oktoober . Tegevustoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 31. oktoober. Lisaks on kuni 15. oktoobrini võimalik edukatel ja aktiivsetel Luunja valla õppuritel taotleda Luunja valla stipendiumit .

Käes on aeg taotleda toetust oma ideede elluviimiseks!

Oktoobris on aeg esitada taotlusi omaalgatusprojektide toetuseks ja tegevustoetuseks . Omaalgatuslike projektide toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 18. oktoober . ...

Lehe lugemiseks vajuta siia.
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse huviringid 2020/2021. hooajal Luunja laulukoor Jõeõed Koor ootab oma ridadesse nii endiseid kui uusi lauljaid. Koori eesmärgiks on laulda oma südamest kuulajate südamesse. Laulmine toimub kolmapäeviti kell 18.00–19.45 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis. Dirigent Anne Kasesalu-Roops, tel 5691 9311. ...

Huviringid alanud õppeaastal

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse huviringid 2020/2021. hooajal Luunja laulukoor Jõeõed Koor ootab oma ridadesse nii endiseid kui uusi lauljaid. Koori eesmärgiks on...

Luunja Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 46 nõustuti Tartu linna ja Luunja valla vahelise piiri korrigeerimisega Tartu idapoolse ringtee kolmanda ehitusala alla jääva Luunja valla territooriumi osas vastavalt lisale 1. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 81 lg 10 sätestab, et volikogu otsus piiride muutmise taotlemise kohta avalikustatakse hiljemalt Rahandusministeeriumile...

Asustusjaotuse muutmine

Luunja Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 46 nõustuti Tartu linna ja Luunja valla vahelise piiri korrigeerimisega Tartu idapoolse ringtee kolmanda ehitusala alla jääva Luunja valla...

Alates laupäevast, 5. septembrist esineb ajutiselt tõrkeid Luunja Vallavalitsuse töötajate e-postkastidega. Võite olla saanud kirja saates teavituse, et kirja edastamisel on esinenud tõrkeid. Probleemiga tegeletakse ning loodame peatselt olukorrale lahenemisele.

Oluline teadaanne

Alates laupäevast, 5. septembrist esineb ajutiselt tõrkeid Luunja Vallavalitsuse töötajate e-postkastidega. Võite olla saanud kirja saates teavituse, et kirja edastamisel on esinenud tõrkeid....

3. ja 4. septembril toimus Luunja valla loodava tervisenõukogu ning volikogu tervise-ja sotsiaalkomisjoni arendusseminar „Luunja rahva heaolu – valdkondade ülene koostöö". Seminaril tutvustati osalejatele tervisedenduse põhitõdesid ja seati ühised sihid Luunja valla elanike tervise ja heaolu parandamiseks. Avaüritusel keskenduti juba ka kahele olulisele teemale, mis on viimasel ajal...

Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus korraldas seminari tervise ja heaolu edendamiseks vallas

3. ja 4. septembril toimus Luunja valla loodava tervisenõukogu ning volikogu tervise-ja sotsiaalkomisjoni arendusseminar „Luunja rahva heaolu – valdkondade ülene koostöö". Seminaril...

HUGO.legal koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1700 eurot kuus. Inimesi abistavad 50 juristi üle Eesti, kelle keskmine tööstaaž on 17 aastat ning kes kõik omavad õigusteaduse magistrikraadi. Õigusnõustamist on võimalik saada kohtumise, e-kirja kui ka video teel. Tartu kontor asub aadressil Raatuse 20,...

Võimalus saada tasuta õigusabi

HUGO.legal koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1700 eurot kuus. Inimesi abistavad 50 juristi üle Eesti,...

Alates 31.08.2020 muutub bussiliini nr 13 graafik. Uued sõiduajad ja marsruudid on näha siit : ( https://web.peatus.ee/ )

Bussiliini nr 13 graafikumuudatus

Alates 31.08.2020 muutub bussiliini nr 13 graafik. Uued sõiduajad ja marsruudid on näha siit : ( https://web.peatus.ee/ )

Luunja vald võtab festivalile kaasa sõõmu kultuuri, tegevusi noortele ning muidugi ka maitseelamused. Elva Elamusfestival loob suurepärase võimaluse turunduseks ja oma ettevõtte laiemaks tutvustamiseks. Kõikidel Tartu maakonna loomeettevõtjatel on võimalik läbi erinevate elamuste tutvustada seal oma tooteid ja teenuseid. Luunjast pakub suurepäraseid maitseelamusi näiteks Emajõe...

22. augustil toimuval Elva Elamusfestivalil osaleb ka Luunja vald

Luunja vald võtab festivalile kaasa sõõmu kultuuri, tegevusi noortele ning muidugi ka maitseelamused. Elva Elamusfestival loob suurepärase võimaluse turunduseks ja oma ettevõtte...