« Tagasi

Luunja valla elanikel on võimalik oma koduväravast ära anda suurjäätmeid

Ära saab anda maksimaalselt 5 m3 suurjäätmeid jäätmevaldaja kohta hinnaga 0,37 € 1m3 eest. Äraveo saamiseks tuleb teavitada AS Ragn-Sellsi, kas meili (tellimus@ragnsells.ee) või telefoni (6060 439) teel, öeldes info, mida ja millises koguses soovite ära anda.

Ära antava suurjäätme kohta edastada info hiljemalt 28. juuniks, suurjäätmete vedu toimub 04. juulil.

Suurjäätmed on olmejäätmete tekkevaldkonda kuuluvad tavajäätmed, mis oma kuju või suuruse tõttu ei mahu jäätmete kogumismahutisse. Suurjäätmed on näiteks mööbliesemed ja nende osad (näiteks diivan, lauad, riiul, toolid, kapid), kardinapuud, vaibad, madratsid suured lillepotid, riidenagid, peeglid, spordivahendid, jalgrattad, katkised suusad ja kelgud, lapsevankrid jms. Suurjäätmetena ei käsitleta ehitusjäätmeid, suuremõõtmelisi probleemtooteid (näiteks autoromu või selle osad, vanarehvid) ning elektri- ja elektroonikaseadmeid või nende jäätmeid (näiteks teler, külmik, elektripliit jms) ja teisi tootjavastutusega hõlmatud jäätmeid.

Oluline teada! Suurjäätmed tuleb kinnistul paigutada selliselt, et oleks tagatud vaba juurdepääs jäätmeveokile ning jäätmeid saaks veokisse tõsta haaratsiga. Jäätmed peavad veoki peatumiskohast jääma mitte kaugemale kui 4 meetrit. Jäätmete käsitsi laadimist vedaja poolt ei toimu. Jäätmeid mitte jätta hoonete seinte äärde, elektri- või sideliinide alla, puude alla või kohtadesse, kust need ei ole haaratsiga kättesaadavad. Ära ei viida suurjäätmeid, mille veokisse tõstmine ei ole võimalik või on see ohtlik (puudub juurdepääs, valed jäätmed, liinid). Lubatud on jäätmete osadeks võtmine (näiteks sektsioonid, voodid) nende transportimiseks üleandmise kohta kinnistul.