« Tagasi

Kohanime määramise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Luunja Vallavalitsus kohanime määramise eelnõu ning selle asendiplaani.

Luunja Vallavolikogu 28.08.2008. a otsuse nr 10-4.1 „Kollu ja Ratasvälja maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine Lohkva külas" alusel kavandab Luunja Vallavalitsus Kollu maaüksuse detailplaneeringus kavandatud liikluspinnale (POS 14) määrata kohanime Mäepealse tee.

Eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 1. juulini 2024 e-posti aadressile vald@luunja.ee.