« Tagasi

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 2023. aasta sügisel õppuse Ussisõnad

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 2023. aasta sügisel õppuse Ussisõnad, mille käigus antakse täiendväljaõpe ligi 10 000 maakaitsestruktuuri määratud reservväelasele.

Eesti sõjaaja koosseis peab olema suurem. Sealhulgas Maakaitse peab ja saab olla suurem. Selleks korraldatakse õppus USSISÕNAD, kus organiseeritakse, varustatakse ja õpetatakse 10 000 reservväelast maakaitseüksustesse. 

Õppusel värskendatakse osaleva isikkoosseisu sõjalisi baasteadmisi. Iga üksuse väljaõpe on jagatud ülemate väljaõppeks, põhikoosseisu väljaõppeks ja koostegevusharjutuseks. Lisaks harjutatakse jao- ning rühma tasemel vastase kulutamist ja varitsuste ning tõkete püstitamist.

Ühe üksuse väljaõppe kestvus on 10 päeva, mille jooksul korraldab Lõuna maakaitseringkond koostöös kaitseväe üksustega neile määratud üksuste väljaõppe. Proportsionaalselt viiakse läbi 2-3 päevane üksuse ülemate väljaõpe, mille järel korraldatakse ca 5 päevane üksuse põhikoosseisu taasteõpe ja kahe päeva jooksul harjutatakse üksuse koostegevust.

#maakaitse #ussisõnad #kaitseliit #kaitsevägi