Teostatud hanked alates 2020. a

Luunja valla mürakaardi koostamine

 

03.11.2020 seisuga on muudetud:

1. lähteülesannet järgmistes punktides:

  • p.2. Töö eesmärk: eemaldatud ajalooliste mürakaartide digitaliseerimise nõue;
  • Lisatud p.3 alusdokumendina 3.3.16 Tartu idapoolse ringtee eelprojekt (Ramboll 2008);
  • Lisatud müraallikas: Perspektiivne idaringtee Räpina mnt - Viira lõik (müra modelleerimine asjakohaste andmete (sh Tartu idapoolse ringtee eelprojekt, mürakaardid, olemasoleva idaringtee lõigu liiklussagedus) alusel);
  • P.4 välja jäetud viimane lõik, mis käsitles nõudeid ajalooliste mürakaartide digitaliseerimiseks.

2. joonist 1 müraallikad järgmiselt:

  • lisatud p. 7. Perspektiivne idaringtee Räpina mnt - Viira lõik

Tulenevalt muudetud tingimustest muutub pakkumuste esitamise tähtaeg ning uus pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.11.2020.

 

Küsimused-vastused ja hankija täiendavad selgitused

Pakkumuskutse

Lisa 1: Luunja valla mürakaardi koostamise lähteülesanne, muudatused seisuga 03.11;

Lisa 2: Luunja valla mürakaardi koostamise lähteülesande lisa: joonis „Müraallikad", muudatused seisuga 03.11;

Lisa 3: Töövõtulepingu projekt


 Luunja valla varasemate hanketeadete nägemiseks palume külastada Luunja valla veebiarhiivi.