Teostamisel hanked alates 2020. a

Pakkumuse küsimine „Sirgu külas Kasepõllu maaüksuse detailplaneeringu rohevõrgustiku ja miljööväärtusliku maastiku analüüsi ja eksperthinnangu“ koostamiseks