Planeeringute teated

« Tagasi

Veibri külas Martivi maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 08.11.2023 korraldusega nr 2-4/372 Veibri külas Martivi maaüksuse detailplaneeringu koostamise. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 24.08.2006 otsusega nr 8-5.5. Planeeringuala pindala oli ligikaudu 0,4 ha ning hõlmas Aasavälja tee 20 (katastritunnus 43201:003:0238) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk oli maaüksuse jagamine ning moodustatavale krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.