Planeeringute teated

« Tagasi

Savikoja külas Metsandiku maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 20.09.2023 korraldusega nr 2-4/293 Savikoja külas Metsandiku maaüksuse detailplaneeringu koostamise kinnistu omaniku soovil. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 25.08.2011 otsusega nr 151 eesmärgiga kaaluda maaüksuse jagamist elamumaa kruntideks ning maa sihtotstarbe muutmist. Detailplaneering võeti vastu Luunja Vallavolikogu 24.09.2020 otsusega nr 50 ning detailplaneeringu avalik väljapanek korraldati 19.10-01.11.2020 ning avalik arutelu 05.01.2021. Pärast avalikku arutelu detailplaneeringu koostamine ja menetlemine seisis.