Planeeringute teated

« Tagasi

Rõõmu külas Lõokese kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 15.11.2023 korraldusega nr 2-4/391 Rõõmu külas Lõokese kinnistu detailplaneeringu koostamise. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 25.04.2002 otsusega nr 4-12. Planeeringuala pindala oli ligikaudu 9,7 ha ning hõlmas Lõokese (katastritunnus 43201:001:0382) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk oli moodustada väikeelamute krundid ning määrata maakasutamise tingimused. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.