Planeeringute teated

« Tagasi

Rõõmu külas Kingu ja Sameti maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 04.10.2023 korraldusega nr 2-4/310 Rõõmu külas Kingu ja Sameti maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise kinnistu omanike soovil. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 27.08.2015 otsusega nr 39. Detailplaneeringu eesmärk oli elamukruntide moodustamine maaüksustele. Planeeringuala pindala oli ligikaudu 8,8 ha. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.