Planeeringute teated

« Tagasi

Pilka külas Allika maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 25.10.2023 korraldusega nr 2-4/349 Pilka külas Allika  maaüksuse detailplaneeringu. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavalitsuse 18.04.2013 korraldusega nr 79. Detailplaneeringu eesmärk oli kaaluda maaüksuse kaheks elamukrundiks jagamist ja ehitusõiguse seadmist uue üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ning püstitamiseks. Planeeringuala pindala on ca 1,6 ha. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.