Planeeringute teated

« Tagasi

Muri külas Sireli maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 08.11.2023 korraldusega nr 2-4/379 Muri külas Sireli maaüksuse detailplaneeringu koostamise. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 24.05.2007 otsusega nr 7-5.5. Planeeringuala pindala oli ligikaudu 3 ha ning hõlmas Sireli (katastritunnus 43201:001:0988) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk oli üksikelamu kruntide moodustamine, kruntidele ehitusõiguse, sihtotstarbe ning puhvervööndi määramine. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.