Planeeringute teated

« Tagasi

Muri külas Reisa maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 08.11.2023 korraldusega nr 2-4/378 Muri külas Reisa maaüksuse detailplaneeringu koostamise. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 24.04.2008 otsusega nr 6-5.1. Planeeringuala pindala oli ligikaudu 12,8 ha ning hõlmas Reisa (katastritunnus 43201:001:0986) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk oli üksikelamute ja ärihoonete kruntide moodustamine, tervisepordi harrastamise rajatiste ja laste mänguväljakute planeerimine ning maa sihtotstarbe muutmine. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.