Planeeringute teated

« Tagasi

Muri külas Astra maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 25.10.2023 korraldusega nr 2-4/351 Muri külas Astra maaüksuse detailplaneeringu. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 24.04.2008 otsusega nr 6-5.2. Detailplaneeringu eesmärk oli üksikelamute ja ärihoonete kruntide moodustamine, tervisepordi harrastamise rajatiste ja laste mänguväljakute planeerimine ning maa sihtotstarbe muutmine. Planeeringuala pindala on ca 6 ha. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.