Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Rõõmu külas Enela maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on 7072 m². Planeeringuga kavandatakse Enela maaüksusele kaks üksikelamu maa krunti, millele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone rajamiseks. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeerinu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju. Planeeringu avalik väljapanek toimub 29.05.-11.06.2023 Luunja vallamajas ning veebilehel https://luunja.ee/teated. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

 

Luunja vallavolikogu otsus detailplaneeringu vastuvõtmise kohta

Lisadokumendid