Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja Vallavolikogu on algatanud Pilka külas Saare maaüksuste detailplaneeringu koostamise

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringuala ühe täiendava elamukrundi planeerimiseks ja ehitusõiguse määramist üksikelamule ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on 2.44 ha. Planeeringuala piiri ja suurust võib muuta seoses juurdepääsuteede planeerimisega. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14, Luunja alevik, E-R 8.00-16.30) ning Luunja valla veebilehel http://luunja.ee planeeringu  teadete alt.

 

Luunja vallavolikogu otsus detailplaneeringu algatamise kohta