Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Kakumetsa külas Vankri tee 40, Vankri tee 42 ja Vankri tee 44 maaüksuste detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on kokku ligikaudu 1 ha. Planeeringualale kavandatakse kaks kaksikelamu maa krunti, üks üksikelamu maa krunt ja üks üldkasutatava maa krunt, kuhu kavandatakse piirkonda teenindav avalik puhkeala. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju.

Detailplaneeringu kehtestamise otsus