Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Kakumetsa külas Peru tee 6a ja Maria maaüksuste detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on 1,6 ha. Planeeringualale kavandatakse 5 üksikelamu maa krunti. Kruntidele antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone rajamiseks. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeerinu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju.

Kehtestatud detailplaneering