Planeeringute teated

« Tagasi

Lohkva külas Willemi (43201:001:0771) ja Rehe-1 (43201:001:0770) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 15.11.2023 korraldusega nr 2-4/396 Lohkva külas Willemi (43201:001:0771) ja Rehe-1 (43201:001:0770) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu koostamise. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavalitsuse 29.12.2009 korraldusega nr 346. Planeeringuala pindala oli ligikaudu 17 ha ja hõlmas Villemi (katastritunnus 43201:001:0771) ja Rehe (katastritunnus 43201:001:0770) maaüksuseid. Detailplaneeringu eesmärk oli maaüksuste jagamine kruntideks ja ehitusõiguse määramine tekkivatele kruntidele elamuehituse eesmärgil. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.