Planeeringute teated

« Tagasi

Lohkva külas Ridaküla tee 20a maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 04.10.2023 korraldusega nr 2-4/311 Lohkva külas Ridaküla tee 20a maaüksuse detailplaneeringu koostamise kinnistu omaniku soovil. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 27.05.2021 otsusega nr 33. Detailplaneeringu eesmärk oli kaaluda võimalusi planeeringualale kuni kahe üksikelamu maa krundi moodustamist ja kruntidele ehitusõiguse andmist. Planeeringuala pindala on ligikaudu 0,4 ha. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.