Planeeringute teated

« Tagasi

Lohkva külas Ratasvälja tee 1 (endine Aia) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade uuendamine

Luunja Vallavolikogu 28.09.2023 otsusega nr 1-3/26 muudeti Luunja Vallavolikogu 27.05.2021 otsust nr 32 „Lohkva külas Aia maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine".

Otsusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.