Planeeringute teated

« Tagasi

Lohkva külas Linnaääre maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 15.11.2023 korraldusega nr 2-4/395 Lohkva külas Linnaääre (praegune Gaasi) maaüksuse detailplaneeringu koostamise. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavalitsuse 21.11.2008 korraldusega nr 342. Planeeringuala pindala oli ligikaudu 2 ha ning hõlmas Gaasi (katastritunnus 43201:001:0396) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk oli maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine ärihoonete püstitamiseks. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.