Planeeringute teated

« Tagasi

Kikaste külas Vahtra maaüksuse (43203:001:0032) ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 08.11.2023 korraldusega nr 2-4/376 Kikaste külas Vahtra maaüksuse (43203:001:0032) ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavalitsuse 13.11.2009 korraldusega nr 317. Planeeringuala pindala oli ligikaudu 0,9 ha ning hõlmas Vahtra (katastritunnus 43203:001:0032) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk oli maaüksusele üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamine. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.