Planeeringute teated

« Tagasi

Kakumetsa külas ja Põvvatu külas Nulu ja Pirni maaüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 08.11.2023 korraldusega nr 2-4/373 Kakumetsa külas ja Põvvatu külas Nulu ja Pirni maaüksuste detailplaneeringu koostamise. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 25.01.2007 otsusega nr 1-11.3. Planeeringuala pindala oli ligikaudu 17 ha ning hõlmas Nulu (katastritunnus 43201:001:0737) ja Pirni (katastritunnus 43201:001:0736) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk oli katastriüksuste kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine üksik-, kaksik- ja ridaelamute ehitamiseks, maa sihtotstarbe muutmine, tehnovõrkudega varustatuse lahendamine. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.