Planeeringute teated

« Tagasi

Kabina külas Tingo maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 01.11.2023 korraldusega nr 2-4/362 Kabina külas Tingo maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavalitsuse 22.12.2011 korraldusega nr 261. Detailplaneeringu eesmärk oli kaaluda maa-alale elamukrundi moodustamist ning kaitsealuse metsamaa piiri täpsustamist. Planeeringuala pindala oli ca 1,2 ha. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.