Planeeringute teated

« Tagasi

Kabina külas Päikesemäe katastriüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 01.11.2023 korraldusega nr 2-4/363 Kabina külas Päikesemäe katastriüksuste detailplaneeringu. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 28.06.2006 otsusega nr 8-11.3. Detailplaneeringu eesmärk oli katastriüksuste jagamine ja ehitusõiguse määramine elamuehituse eesmärgil. Planeeringuala pindala oli ca 8,5 ha. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.