Planeeringute teated

« Tagasi

Kabina külas Kingo kinnistu III maatüki detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 15.11.2023 korraldusega nr 2-4/397 Kabina külas Kingo kinnistu III maatüki detailplaneeringu koostamise. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 21.10.2004 otsusega nr 12-10. Planeeringuala pindala oli ligikaudu 0,7 ha ning hõlmas Kingo (katastritunnus 43202:002:0068) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk oli maaüksusele väikeelamu ehitamine. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.